Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Lutherstiftelsens präster måste lämna kyrkan

Från 2015
Kyrkokors

Åbo ärkestift har avskedat fem präster som verkat inom Lutherstiftelsen. Enligt domkapitlets tolkning har prästerna brutit mot sina prästlöften i och med sin medverkan i Lutherstiftelsens missionsstift.

Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland grundades 2013 med egna präster och en egen biskop.

Biskop Kaarlo Kalliala säger att prästerna i princip övergått till att arbeta för en annan kyrka. Kalliala betonar att kyrkans beslut endast handlar om prästernas roll inom en annan kyrka.

- Det handlar inte om deras tro. Det är synd att den evangelisk-lutherska kyrkan inte duger som den är för de här prästerna.

Lutherstiftelsen har funnits sedan 1999. Stiftelsen förknippas ofta med att de inte godkänner kvinnliga präster.