Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Dåligt ledarskap kostar miljarder”

Från 2015
Uppdaterad 03.07.2015 14:47.
Guy Ahonen våren 2014
Bild: Yle/AG Karlsson

Dåliga chefer kostar samhället flera miljarder euro per år, säger forskningsprofessor Guy Ahonen vid Arbetshälsoinstitutet. Han efterlyser ett ledarskap som ger mening åt tillvaron.

I dagens läge uppgår de arbetsrelaterade sjukdomskostnaderna till 25 miljarder euro per år. Man uppskattar att en femtedel av dessa kostnader hänger ihop med dåligt ledarskap, berättar Ahonen.

Vi behöver ett ledarskap som ger mening åt tillvaron

- Vi är uppe i en hisnande summa på fem miljarder euro per år. Det närmar sig det underskott man för tillfället försöker sy ihop i den offentliga ekonomin.

Att göra arbetslivet i Finland till det bästa i Europa var ett av de mål Jyrki Katainens regering ställde för fyra år sedan. Ett led i det här var ett tillsätta ett närverk för ledarskapsutveckling, som samordnats av arbetshälsoinstitutet. Konkret har närverket koncentrerat sig på att lyfta fram åldersrelaterat ledande samt att förbättra ledarskapet inom den offentliga sektorn, berättar Ahonen.

- För att vara en bra ledare måste man veta hur folk fungerar i olika livssituationer och åldrar. En del människor kan det här av sig själv, men de flesta kan det inte. Vi måste lära oss att leda på ett sådant sätt att folk hålls friska och produktiva.

Vi måste lära oss att leda på ett sådant sätt att folk hålls friska och produktiva.

Ledare ska ge mening åt tillvaron

Behovet av gott ledarskap begränsar sig inte enbart till arbetslivet, påminner Guy Ahonen. Också inom politiken är det viktigt med ledare som kan skapa en känsla av samhörighet och mening i tillvaron:

- Vi behöver ett ledarskap som ger mening åt tillvaron. På arbetssidan behöver vi ledare som får var och en att uppleva sitt arbete som meningsfullt. Det här är en sak som vi är dåliga på i dagens läge. Jag tror det här gäller samhället överlag. Vi måste få ledare som kan ge mening åt livet.

"En ledare ska förstå svaga signaler"