Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Badstränderna är för dyra i Lojo

Från 2015
Aurlahti simstrand i Lojo
Bildtext Det finns 24 officiella badstränder i Lojo.
Bild: yle/Petra Thilman

Lojo har inte råd med alla sina badstränder. Också mattvättningsställena är för många. Det har kommit fram när staden som bäst går igenom sina tjänster.

Det finns 24 officiella badstränder i Lojo. Arbetsgruppen som jobbar med servicenätet hoppas att bya- och invånarföreningar tar över skötseln av en del stränder.
Ett annat alternativ är att plocka bort all utrustning på en del stränder och nedgradera dem till så kallade badplatser som staden inte har något ansvar för.

Badstränderna kostar staden cirka 60 000 euro per år. Det som kostar är städning och skötsel av toaletter, omklädningsrum, sopkärl och infotavlor.

Längre väg till mattvätten

Lojo överväger också att stänga minst hälften av sina 16 mattvättningsställen. Lojo har betydligt fler tvättningsställen än några andra kommuner i Nyland.

Lojo har ett mattvättningsställe per cirka 3 000 invånare. I Salo är invånarsiffran per mattvättningsställe drygt 4 000, i Kyrkslätt över 5 000, i Vichtis över 7 000, i Nurmijärvi nästan 14 000, i Vanda närmare 20 000 och i Lahtis och Esbo över 50 000.

Mattvättningsställena kostar Lojo stad årligen omkring 35 000 euro.

Båtplatserna ger klirr i kassan

Lojo har också över 1 100 kommunala båtplatser vid 19 olika hamnar. För dem föreslås inga stora förändringar trots att båtplatserna inte är en lagstadgad kommunal uppgift.

Båtplatspriserna höjdes nyligen och de ger staden nästan 40 000 euro vinst varje år. Staden är färdig att öka antalet platser per brygga men inte bygga nya bryggor.

Lekplatserna ska bli billigare

Lojos 39 lekparker kostar staden knappt 140 000 euro per år. Förslaget är inte att lägga ner parker utan att spara på underhållet. Staden kan småningom ersätta till exempel trästaket med metallstängsel. Nya lekplatser grundas på nya bostadsområden.

Arbetsgruppen för servicenätet diskuterar de små utomhustjänsterna på torsdag (9.4).