Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Invandrare från demokratiska länder röstar aktivare

Från 2015
valsedel stämplas
Bild: Yle

Valdeltagandet bland personer med invandrarbakgrund är högre om den röstberättigade har tidigare erfarenhet av demokratiska val. Det här framgår av en undersökning som justitieministeriet har publicerat.

Personer som har flyttat till Finland från ett demokratiskt land vid en högre ålder röstar mera aktivt i val eftersom de redan har erfarenheter av att rösta och därmed kan de relativt lätt överföra erfarenheten till den nya kontexten. Bland personer som är födda i delvis demokratiska eller icke-demokratiska länder fanns det inte något samband mellan ålder och valdeltagande.

Undersökningen visar också att både ålder och utbildning har en mindre inverkan på valdeltagandet bland invandrare än bland infödda röstberättigade.

Kvinnorna med invandrarbakgrund är nästan lika aktiva och i vissa grupper till och med tydligt aktivare väljare än männen.

Enligt forskarna belyser resultatet behovet av stödåtgärder. De föreslår att man kunde anpassa undervisningen efter i vilken omfattning invandrarnas kunskaper om det politiska systemet i andra länder kan tillämpas i det finländska samhället.

Undersökningen baserar sig på uppgifter från kommunvalet 2012.