Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Borg rekommenderar investeringar och lättnader

Från 2015
Uppdaterad 09.04.2015 11:56.
Anders Borg håller tal i Helsingfors den 11 mars 2015 då hans och Juhana Vartiainens rapport "En strategi för Finland" publicerades.
Bildtext En strategi för Finland
Bild: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Sveriges förre finansminister Anders Borg ser inte skuldsättningen som det största problemet med Finlands ekonomi. Finanspolitiken behöver därför inte stramas åt, utan den kunde snarare få en kick av investeringar och skattelättnader för företag, säger Borg.

Borg står därmed fast vid sin synpunkt som framkom i en rapport som han, tillsammans med överdirektören för Statens ekonomiska forskningsinstitut Vatt, Juhana Vartiainen, presenterade tidigare i år.

Genom investeringar och skattelättnader kunde man få igång ekonomin igen, anser Borg, som intervjuades av Yles Morgon-tv. Det verkliga problemet är Finlands svaga konkurrenskraft.

- Det finns ingen orsak att strama åt ekonomin, utan istället behöver ett arbetsmarknadsavtal göras. Arbetsgivarna och fackföbunden måste komma överrens om lönesättningarna.

Det finländska välfärdssamhällets enorma tillväxt under de senaste 30 åren har berott på industrins tillväxt. Exportindustrin har varit så effektiv och lönsam att den upprätthållit tjänstesektorn och den offentliga sektorn.

- Arbetsmarknaden måste anpassa sig till exportindustrin, på det sättet är löneutvecklingen på sikt bättre, säger Borg.

Att återuppliva ekonomin är lönsamt, menar Borg, men det fungerar inte på långsikt om de gamla strukturerna förblir oförändrade. Till exempel bör skatterna förändras så att företagande är lönsamt.

Finlands starka sidor är enligt Borg den högt utbildade befolkningen tillsammans med öppenheten och en tekonoligtradition. Den högt utbildade befolkningen stöder förutsättningarna för företagande.

Diskussion om artikeln