Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

”Esbo ger sina pengar åt skattesmitare”

Från 2015
Nina Suomalainen, Thomas Wallgren, Veronika Honkasalo i valdebatt i april 2015
Bildtext Debatt i studion med Nina Suomalainen, Thomas Wallgren och Veronika Honkasalo
Bild: Yle/Helena von Alfthan

En modell där invånarna själv väljer var de får sin vård låter fint i teorin, men är ojämlikt i praktiken. Det säger Veronika Honkasalo (Vf) som kandiderar i Helsingfors valkrets. I debatten om hälsa deltar också Nina Suomalainen (Saml.) och Thomas Wallgren (SDP).

Social- och hälsovårdsreformen föll på slutrakan då riksdagens grundlagsutskott bedömde att förslaget strider mot grundlagen. Alla verkar ändå vara överens om att en reform i social- och hälsovården i Finland behövs. Men hur ska reformen se ut och en hur stor del av kakan ska den privata sektorn få?

Veronika Honkasalo, Vänsterförbundet, Helsingfors

veronika honkasalo, Vänsterförbundets kandidat i riksdagsvalet 2015
Bild: Yle/Helena von Alfthan

- Servicen ska vara nära människorna, det är viktigt för oss i Vänsterförbundet. Det är den offentliga sektorn som har produktionsansvaret. När servicen är offentligt producerad så får vi också bestämma hurdan service vi vill ha.

Att välja fritt låter fint, men vid noggrannare granskning är det problematiskt.

Veronika Honkasalo

- Sverige har en modell där invånarna själva kan välja var de söker vård, privat eller offentligt. Det har visat sig att den modellen sätter människor i en ojämlik position. Det samma gäller servicesedlarna i Helsingfors. Människor har olika resurser att använda sig av dem. Att välja fritt låter fint, men vid noggrannare granskning är det problematiskt.

- Det är centralt att kommunen inte väljer företag som inte betalar skatt i Finland. En orsak till att det privata alternativet kan bli billigare är att privata bolag inte har samma administrativa ansvar som den offentliga sektorn.

Nina Suomalainen, Samlingspartiet, Helsingfors

Nina Suomalainen, Samlingspartiets kandidat i riksdagsvalet 2015
Bild: Yle/Helena von Alfthan

- Vi behöver en reform som är så nära människor som möjligt och så bra som vi har råd med. Så lite pengar som möjligt ska gå till strukturer. Vi i Samlingspartiet anser det viktigt att vi har privata företag som kan vara med och erbjuda service till kommuner och städer. Det viktiga är att få service av bra kvalitet nära, inte vem som erbjuder servicen.

Det viktiga är att få service av bra kvalitet nära, inte vem som erbjuder servicen.

Nina Suomalainen

- Invånarna ska ha valmöjlighet, jag stöder starkt servicesedlar. Att skapa arbetsplatser är inte det viktigaste när man talar om vård, men det kan också vara ett mål. Det är bra om vi kan få flera företag och därmed flera arbetsplatser med i konkurrensen inom hälsovårdssektorn.

- Om ett privat bolag erbjuder bra service billigare än vad den offentliga sektorn klarar av och det enda problemet är skattesmitning, borde man inte då försöka åtgärda det problemet? Företag borde rapportera sina inkomster och betala skatt där de har sin verksamhet.

Thomas Wallgren, Socialdemokraterna, Helsingfors

Thomas Wallgren, kandidat i riksdagsvalet 2015
Bild: Yle/Helena von Alfthan

- Det finns två klara kriterier för reformen: den ska vara demokratisk och den ska vara rättvis. Det förslag som föll var odemokratiskt, vi ska inte ha samkommuner som står utanför den demokratiska kontrollen. Vi ska inte ha en reform som för med sig privatisering så att skatteparadisbolag tar över vården.

Servicesedlar innebär att vi subventionerar för företag som ofta är gangstrar och gömmer sina vinster i skatteparadis.

Thomas Wallgren

- Servicesedlar innebär att vi subventionerar för företag som ofta är gangstrar och gömmer sina vinster i skatteparadis. Det är fel och innebär djupa orättvisor.

- Privatiseringen av Bolarskogs vårdcentral i Esbo är en mycket dålig modell. På kort sikt ger det vissa vinster, men Esbo ger sina skattepengar åt Mehiläinen, en koncern som skattesmiter allt vad den kan. Det innebär ett minskat skatteuttag, en krympande betalningsförmåga för den offentliga sektorn och leder till fortsatt privatisering och fortsatt orättvisa.

Morgonöppet: Kandidatdebatt: hälsa och vård

Programmet är inte längre tillgängligt

Valdebatter i Yle Huvudstadsregionen

Inför riksdagsvalet 2015 ordnar Yle Huvudstadsregionen flera debatter med kandidater i Helsingfors och Nylands valkretsar.

12.3 Kvotflyktingar och invandring
16.3 Trängselavgifter och trafik
26.3 Polisresurser och väktarens roll
2.4 Andra stadiets utbildningar
9.4 Hälsa och vård
16.4 Byråkrati

Mer om ämnet på Yle Arenan