Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sämre hav tär på vattenfåglarna

Från 2015
Uppdaterad 10.04.2015 05:58.
Ett ejderpar som simmar.
Bildtext Ett ejderpar.

Många vattenfågelarter i Finland mår inte speciellt bra. Det beror bland annat på övergödda vattendrag och oljeutsläpp från fartyg.

Över 70 vattenfågelforskare är för tillfället samlade i Hangö för att utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter. Mikael Kilpi, som är docent vid forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia, säger att läget överlag är rätt dåligt när det gäller flera vattenfågelarter både på havsvattenområdet och insjöområden

Docent Mikael Kilpi från forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia.
Bildtext Mikael Kilpi.

- Det som vi ser är att många stammar har minskat rätt kraftigt på rätt så kort tid, säger han. En förändring som diskuteras här på konferensen är att många fågelarter har svårt att hitta mat på grund av en övergödning i de finska sjölandskap. Det här kan vara en bakomliggande orsak till minskningen.

Ejdern minskar snabbt

Också havsfågelarter som ejdern och alfågeln har minskat radikalt sedan 90-talet. Ejderstammen har till exempel halverats på tio år, säger Kilpi.

- Det är en långlivad art och fortplantar sig ganska långsamt, så det är oroväckande att den minskar så snabbt, konstaterar han.

En av dem som deltar i konferensen för andfågelforskare är Kjell Larsson, som är biolog och professor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar i Sverige. Enligt honom finns det flera orsaker till att ejdern har minskat i antal såpass drastiskt.

Positiva och negativa orsaker

Dels handlar det om positiva saker, som att havsörnarna har ökat i antal och äter upp ejdrarna. Också övergödningen i bland annat danska vatten har minskat, vilket leder till att ejdrarna hittar mindre mat.

Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar.
Bildtext Kjell Larsson.

Men ejderminskningen kan också bero på mindre positiva saker, säger Larsson.

- I Sverige finns det forskargrupper som menar att det finns en brist på vitamin B1 i havsmiljön och det kan påverka ejderstammen. Om det är fallet ska vi vara väldigt oroliga. Vi har också generellt sett varmare vatten i Östersjön och det kan påverka födokvaliteten eftersom musslor trivs bättre i kallare vatten.

Oljeutsläpp stort problem

Enligt Kjell Larsson har också alfågeln minskat med upp till 70 procent sedan början av 90-talet. I det här fallet är de många små oljeutsläppen från fartyg som är den största boven.

- Om man släpper ut olja i områden där det finns hundratusentals övervintrande alfåglar, så kan även ett litet utsläpp på tusen liter orsaka att tusentals fåglar dör, säger han.

Kjell Larsson säger att det måste göras en bättre havsplanering.

- De mest intensiva fartygsrutterna ska inte gå genom de mest värdefulla områdena.

Helhetssynen saknas

Mikael Kilpi är själv speciellt intresserad av ejdrar, men han önskar att det skulle finnas en bättre helhetssyn på officiellt håll och man inte bara stirrar på en sak åt gången.

- För mig är ejdern en symbol för det att vi saknar ett system som på riktigt bryr sig om den omgivning som ejdern representerar. Vi har inte en fungerande förvaltning om vi bara koncentrerar oss på att ejdern minskar, men inte bryr oss om något annat.