Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stenbrottet i Pickala granskas av JO

Från 2015
Uppdaterad 10.04.2015 07:52.
Vägen til stenbrottet i Pickala.

Stenbrottstvisten i Pickala i Sjundeå har nu också blivit ett fall för riksdagens justitieombudsman.

Tjugo personer har bett JO granska miljöskyddsförvaltningens och Sjundeåtjänstemännens agerande i samband med behandlingen av Stallsmossabergets stenbrytningsområde.

Stenbrottet har varit föremål för långvariga dispyter och många invånare i området är missnöjda med verksamheten som de tycker bullrar och orsakar skakningar. De tycker också att kommunen och andra miljömyndigheter har varit för slapphänta i behandlingen av frågan.

JO vill nu ha en utredning av Sjundeå kommuns miljöinspektör över hur Sjundeå kommuns miljöskyddsföraltning och tjänstemän agerade i tillsynen kring stenbrottet i Pickala åren 2013 och 2014.

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå föreslås på tisdag (14.4) ge miljöinspektören i uppdrag att komma med en redogörelse.

Fortsatt tvist om stenbrott i Sjundeå
Stenbrott skapar debatt i Sjundeå