Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Holland förbjuder Roundup - Finland planerar inget förbud

Från 2015
Uppdaterad 12.04.2015 08:04.
Holland har förbjudit Roundup
Bild: Yle

Holland har som första europeiska land förbjudit försäljningen av bekämpningsmedlet Roundup. Sedan tidigare är användningen av den glyfosathaltiga herbiciden förbjuden i Ryssland, Mexiko och Tasmanien.

Försäljningen av Roundup till privatpersoner upphör i slutet av år 2015 inom landets gränser.

Miljöorganisationer ser förbudet som en stor seger i kampen mot tillverkaren Monsantos världskända ogräsmedel, och hoppas på att även andra länders regeringar nappar på förbudet. Roundup är den mest sålda herbiciden i världen.

Pioner görs sig i varje trädgård.
Bild: YLE/Strömsö

Monsanto har motarbetat det nederländska förbudet i alla dess skeden och hävdat att glyfosat är ofarligt för människor.

Debatten hör samman med kritiken mot genmodifierade grödor och genmodifierat utsäde, som tål bekämpningsmedel bättre än vanliga grödor.

Samtidigt klassificerar ny forskning glyfosat - det verksamma ämnet i Roundup och parallellpreparat - som sannolikt cancerframkallande. Slutsatsen dras av Världshälso­organisationens cancerforskningsinstitut IARC och baseras på så kallade begränsade bevis från studier i USA, Sverige och Kanada.

Glyfosat kopplas förutom till cancer även till infertilitet, fosterskador, skador i nervsystemet och njurproblem.

EU ska formulera en ståndpunkt

De europeiska ländernas regeringar är fria att själva besluta om vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av den nya klassificeringen.

- Tills vidare har det i bedömningar gjorda inom EU inte kommit fram sådana faktorer som skulle motivera ett förbud eller begränsningar, säger gruppchef Kaija Kallio-Mannila vid Säkerhets- och kemikalieverket Tukes enhet för Kemikalieproduktövervakning.

Tillverkaren har tid fram till slutet av år 2015 att påvisa att glyfosat är harmlöst, annars kan medlet förbjudas inom EU. Det kommer alltså an på Monsanto att övertyga EU om att preparatet är ofarligt.

- EU bedömer med jämna mellanrum säkerheten hos olika verksamma ämnen. Tyskland ansvarar för utvärderingen av glyfosat och har förberett en omfattande rapport som redan behandlats av europeiska livsmedelsmyndigheter. Men alla medlemsländer ska tillsammans fatta beslut om glyfosat, säger Kallio-Mannila.

Däremot fattas beslut om använding av ett preparat (i detta fall Roundup) nationellt. Men endast sådana preparat kan godkännas vilkas verksamma ämnen godkänts av EU.

Tukes kommer att bedöma tillstånden för alla glyfosatpreparat efter att EU behandlat frågan om de verksamma ämnena.

En flaska med bekämpningsmedlet Roundup.
Bild: Oy Transmeri Ab

I fjol godkände Tukes användningen av flera nya glyfosatpreparat, bland annat Roundup Flex och Roundup Express. De är avsedda för bekämpning av ogräs på odlingar, ickeodlade områden, i fruktträdgårdar och plantskolor samt att användas mellan odlade rader i trädgårdsland.

Roundup i stadsoaser och lekparker

Glyfosat har använts i finländska trädgårdar och på odlingar sedan 1970-talet. Roundup säljs av Agrimarket, Tokmanni, Hong Kong, Prisma, K-Rauta, Kodin Terra samt större trädgårds- och järnaffärer. Hankkija är inköpare.

Medlet har använts allmänt i stadsplanteringar, gångar och stenbeläggningar i tätorter. Också i barnens lekparker använde man tidigare friskt Roundup, men efter en rapport om skadeverkningar 2011 har flera städers parkavdelningar slutat med det.

Finlands naturskyddsförbund uppger att den allmänna försiktighetsprincipen inte följts tillräckligt i fråga om glyfosat och förbundets målsättning är att försäljningstillståndet inom EU inte förlängs.

I Sverige rekommenderar Naturskyddsföreningen hobbyodlare att inte använda Roundup.

Tillsatsämnet det stora problemet?

åkermark i södra Finland
Bild: Yle

Glyfosat har ansetts vara mindre giftigt än bordssalt eller kaffe.

Men Roundup har i nya tester visat sig vara giftigare än vad man hittills trott. Det ser ut som om att tillsatsämnet, adjuvanten, i ogräsmedlet förstärker de aktiva, giftiga komponenternas effekt långt mer än vad man räknat med.

Forskningen ska i fortsättningen fokusera på just adjuvanterna.

Redan tidigare har den franska forskaren Gilles-Eric Séralini hävdat att alla de kemiska tillsatsämnena förstärker toxiciteten hos Roundup upp till tusen gånger mer än myndigheternas bedömning. Hans forskning har på många håll avfärdats som oseriös, skriver Landsbygdens Folk.

Bild: Yle

Den europeiska växtskyddsindustrins centralorganisation European Crop Protection Association (ECPA) ogiltigförklarar också Séralinis rapporter och påpekar att industrin satsar enorma resurser på forskning och utveckling.

Om försäljningen eller användningen av glyfosat förbjuds inom EU står yrkesodlarna inför nya utmaningar. Alternativa sätt att motarbeta ogräs kommer också att bli dyrare, åtminstone på kort sikt.

Läs också:
EU synar glyfosat - Roundup snart ett minne blott?

Diskussion om artikeln