Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

LS: Lovisa hamn får impregnera virke

Från 2015
Lovisa hamn Valkom

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har gett Lovisa hamn lov att börja impregnera timmer på hamnområdet. Det här skriver tidningen Loviisan Sanomat.

Hamnen vill erbjuda sågar möjlighet att impregnera på hamnområdet för att förbättra sin logistik. Impregneringen ska ske mellan början av maj och slutet av oktober månad.

Lovisa hamn har inte ännu fattat ett slutgiltigt beslut om att starta med impregneringen. Först klargörs det om sågarna alls är intresserade av den här typen av tjänster, säger hamndirektör Tiina Vepsäläinen till Loviisan Sanomat.

Hamndirektören räknar med att det finns en efterfrågan. Det här är också ett sätt att tätare knyta sågarna till Lovisa hamn.

Regionförvaltningsverkets tillstånd har inte ännu vunnit laga kraft. Enligt lovet ska virkesmängden ligga på 50 000 kubik i året.

Virke är den största exportartikeln i Lovisa hamn.