Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vägunderhåll framom trafikinvesteringar

Från 2015
Uppdaterad 10.04.2015 16:55.
Tågvagn med förarhytt och passageraravdelning
Bildtext planerna ingår fortfarande en järnvägsförbindelse mellan Helsingfors och S:t Petersburg.
Bild: VR Group

Med hjälp av vägunderhåll försöker både stat och kommun skjuta upp större förbättringsprojekt som berör trafiken i östra Nyland. Fokus ligger i synnerhet på de vägar som betjänar ett stort antal användare.

Regionens kommuner eftersträvar istället att med hjälp av planläggning styra byggandet på det nuvarande vägnätet och de nuvarande kollektivtrafikförbindelserna.

Bland annat de här riktlinjerna ingår i den avsiktsförklaring som nu är på remiss i kommunerna.

– De mindre vägarna är synnerligen viktiga trafikleder för dem som rör sig mellan olika centra i östra Nyland. De är också livsviktiga för landsbygdsnäringarna. På grund av den krassa ekonomin, är det förnuftigt att hålla huvudvägarna och de viktigaste delarna av det lägre vägnätet i skick och flytta större förbättringsprojekt på framtiden, säger trafikingenjör Erkki Vähätörmä vid Nylands förbund.

Kommunerna bearbetar

Med avsiktsförklaringen förbinder sig kommunerna och staten att främja prioriteringen av projekt samt förverkligandet av de riktlinjer som man gemensamt beslutat om. Avsiktsförklaringen har beretts under ledning av Nylands förbund.

Avtalsparter är - utöver Nylands förbund - också NTM-centralen i Nyland, Trafikverket samt regionens kommuner, det vill säga Borgå, Lovisa, Askola, Lappträsk, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Avsiktsförklaringen bearbetas utifrån kommunernas utlåtanden och skickas därefter till parterna för godkännande.

Ett av avsiktsförklaringens mål är att kollektivtrafiken i östra Nyland ska utgöra ett verkligt alternativ till privatbilismen. Målet gäller både buss- och spårtrafiken. Vid planeringen av kollektivtrafiken i östlig riktning, spelar också Helsingforsregionens trafikplanerare en viktig roll och man samarbetar också aktivt med dem. Beträffande de statliga aktörerna vill man påminna dem om vikten av att höja finansieringsnivån.

– Regionens kommuner har förbundit sig till att sköta planläggningen som gäller banavsnittet Kervo-Nickby. Det garanterar att banan, som nu används för godstrafik, också ska kunna tas i bruk för persontrafik - kanske rentav inom en rätt snar framtid, säger Vähätörmä.

Omfartsväg och järnväg

I avsiktsförklaringen förbereder sig avtalsparterna också på längre sikt för nya, stora trafikinvesteringar. En omfartsväg öster om Borgå, den norra bron i utkanten av Borgå och en ny järnvägsförbindelse mellan Helsingfors och S:t Petersburg samt östmetron, är framtida nya investeringar.

– Kommunerna och Nylands förbund förbereder sig för stora framtida projekt genom att redan nu göra nödvändiga reserveringar inom planläggningen på kommun- och landskapsnivå. Målen är betydelsefulla för både kommunerna och landskapet, även om projekten inte kommer att förverkligas under de närmaste åren, säger Vähätörmä.