Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Samir från Finland strider nu för IS

Från 2015
Uppdaterad 09.05.2016 09:23.
En femtedel av IS resenärerna är från Europa
Bildtext En femtedel av IS-resenärerna är från Europa.
Bild: Yle

Allt fler finländare åker ner till Syrien för att strida. De ansluter sig till den militanta islamistiska rörelsen Islamiska staten. Skyddspolisen uppskattar att omkring 60 personer har åkt från Finland. Spotlight har varit i kontakt med Samir som lämnat Finland för att ansluta sig till IS.

Samir heter i verkligheten något annat, och kommer ursprungligen från Asien. Han vill inte uppge från vilket land. Han bodde två år i Finland innan han bestämde sig för att åka. Samir både studerade och jobbade i Finland. Han säger sig vara trött på den ensidiga rapporteringen om Islamiska staten och vill ge sin syn på saken och berätta varför han bestämde sig för att åka. Vi har kontakt med Samir per e-post och textmeddelanden. Han är noga med vad han vill och inte vill svara på.

Var är du, är du i Syrien?

Förlåt, jag är inte i Syrien. Jag är i Islamiska staten. Om jag skulle fråga dig, är du i Ryssland – vad skulle du svara? Precis som Ryssland är en del av Finlands historia är Syrien historia här nu.

Landet jag är i styrs av rättvisa och är fritt från orättvisa lagar som Syrien så länge styrdes av. Jag är i Islamiska staten nu.

Du hade ett jobb och utbildning. Varför valde du att åka så plötsligt?

Det var inte ett plötsligt beslut. Jag hade funderat länge på det. Det här med jobb och betyg spelar ingen roll för mig. Vår religion och ideologi är väldigt enkel och tydlig. När vi säger fred, menar vi fred. När vi säger krig, menar vi krig. Vi gömmer inte allting under falska namn som ni gör i väst.

Vad gör du där?

Jag försöker hjälpa staten att växa. Jag är en soldat men jag jobbar också på kontor med annat när det inte är strid.

Hur länge har du varit där? Är det vad du förväntade dig?

Jag har varit här i nio månader ungefär. Jag är på rätt plats. Som jag sa, här finns ingen falskhet. Här njuter vi av det goda och förbjuder det onda.

Nio månader är en lång tid. Är du i kontakt med din familj och vänner?

Lite … Men alla mina riktiga vänner från Finland är också här.

Programmet är inte längre tillgängligt
Spotlight: Spotlight trailer: Med kriget som resmål - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Islamiska Staten, IS

  • Islamiska staten, IS, är en militant sunni-islamistisk rörelse.
  • IS är känd för sin extrema tolkning av sharialagar, för militära attacker på civila och brutala avrättningar.
  • Det finns ingen tydlig förklaring på när och varför den militanta organisationen formades.
  • Det finns de som hävdar att det hela började år 2003 med Irak-kriget.
  • IS har utvecklats delvis ur Al-Qaida som bildades efter USA:s ockupation av Irak.
  • Den konservativa riktningen inom Islam, Salafismen, har också haft en betydande roll för att IS har vuxit fram.
  • I juni 2014 utlyste IS ett kalifat, en Islamisk Stat, i norra Syrien och nordvästra Irak.
  • 20 000 till 30 000 utlänningar deltar i striderna i Irak och Syrien för olika grupperingar.
  • Största andelen av de utländska styrkorna kommer från grannländerna runt Syrien
  • Cirka en femtedel av de utländska styrkorna kommer från Europa.

Antalet som åker ökar hela tiden

Enligt Skyddspolisen har omkring 60 personer rest från Finland till Syrien. Hur stor andel av dem som verkligen åker för att strida kan man inte veta med säkerhet. Men Skyddspolisen hävdar ändå att antalet krigsresenärer ökar hela tiden.

- De som åker är ett hot mot vår säkerhet här i Finland eftersom det finns en risk att de kan ta till våld också när de återvänder. Det finns en risk för att de grundar nätverk här eller tar organisationens agenda hit, säger Tuomas Portaankorva vid Skyddspolisen.

Motiven för att åka

Mellan 20 000 och 30 000 utlänningar deltar i striderna i Irak och Syrien för olika grupperingar. Även om det har rekryterats en hel del från väst, kommer ändå de flesta utlänningar som har anslutit sig till IS från länderna kring Syrien och Irak. Men motiven till att man reser ser olika ut i de olika länderna.

- I Tunisien har det talats mycket om att medelåldern är väldigt låg bland dem som blivit rekryterade. Somliga har till och med varit i yngre tonåren. I Marocko till exempel fokuserar man inte på det här enbart som en religiös företeelse. Det ses snarare som en form av hämnd eller medborgaraktivism, säger Marko Juntunen lektor i socialantropologi vid Tammerfors universitet.

I Frankrike och Storbritannien har många av dem som rekryteras en kriminell bakgrund. Man tror att en stor del av radikaliseringen sker i fängelserna.

- Här i Norden handlar det snarare om välutbildade unga som är aktiva på sociala medier och hänger med i de diskussioner som förs, säger Juntunen.

Islamiska staten är känd för sina brutala avrättningar
Bild: Yle

Har du stridit?

Ja, det har jag. Vid frontlinjen. Och jag kommer att fortsätta göra det, inshallah.

Är du inte rädd?

Rädsla är förstås en naturlig reaktion. Men när man är säker på att man är på rätt sida och paradiset väntar på en, då är det lättare. Jag ser bröder som skojar och sjunger medan bomber och skott kommer flygande. Det är en konstig form av styrka. En styrka från Allah.

"Rekryteringen sker inte i moskéerna"

Ahmed Hassan sitter med i styrelsen för Suomen Islamilainen Neuvosto (Islamiska rådet i Finland). Enligt honom är IS-sympatier ingenting han hör om bland vänner och bekanta. Och han tror inte att det sker någon rekrytering i moskéerna.

- Jag brukar gå till olika moskéer här i Helsingfors och man hör inga radikala diskussioner där, säger Hassan.

- Jag tror att det börjar med ensamhet. Kanske man inte har ett jobb och tappar sin framtidstro. Sedan kanske man börjar tillbringa mer tid på nätet som är fullt med propaganda. Och till slut börjar man förverkliga de här fantasierna, säger Hassan.

På nätet

Enligt Skyddspolisen sker rekryteringen undanskymt i mindre grupper.

- De får information om konfliktområdet via nätet och sociala medier och besluter sig sedan för att åka. Det pågår också rekrytering i mindre grupper, bland vänner, säger Portaankorva.

- Det är osannolikt att det skulle finnas konkreta rekryterare här i landet. Jag tror snarare att de unga som känner dragning till Syrien hittar informationen på nätet. När de är klara att åka har de troligtvis redan många kontakter i grannländerna som ger dem information om hur de ska resa och vem de ska kontakta när de närmar sig Syrien, säger Marko Juntunen vid Tammerfors universitet.

IS flagga
Bildtext Rekryteringen sker främst på nätet tror Skyddspolisen
Bild: Yle

Hur kom du i kontakt med IS i Finland?

Jag trodde att du skulle göra ett program där vi får höra den andra sidan av det här. Men nu ställer du sådana här gamla vanliga radikala jihadist-intervjufrågor.

Du vill inte svara?

Jag vill hålla mig till ämnet.


Jag tycker du borde granska finska myndigheters agerande också. Varför har Finland gått med på Amerikas sida i koalitionen mot islam? Vad har vi gjort er? Vad vinner finska befolkningen på det?

Åkte du till Syrien av politiska skäl?

Som jag sa, många orsaker. Jag bodde i Finland ett tag och jag var faktiskt en del av ert samhälle. Det värsta var när jag märkte att era västliga värderingar inte bara bedrar muslimer utan också er själva.

Stöd åt IS anhängare

Risken för terrorattentat i Finland är fortfarande liten. Men beredskapen är ändå höjd. Och Inrikesministeriet gör allt för att försöka hindra att fler ska ansluta sig till IS. Flera projekt planeras, men det enda som redan nu är verksamt är det så kallade Ankar-projektet.

Det är ett tväradministrativt samarbete som utöver polisen också omfattar socialarbetare, sjukskötare och ungdomsarbetare. Ankar-projektet leds av polisen.

- Vi försöker träffa dem som planerar att åka, och försöker förhindra att de som återvänder reser tillbaka. Vi utreder om det finns en risk för att de här personerna är ett hot också i Finland, säger Jari Taponen som leder Ankar-projektet i Helsingfors.

Men inrikesministeriets stödåtgärder får kritik.

- Myndigheternas förebyggande arbete är positivt. Men innan man startar de här projekten så borde man diskutera med det muslimska samfundet för att utreda vilken modell som är bäst. Jag tror inte på en färdig modell från ministeriet eller Skyddspolisen, säger Ahmed Hassan.

Hög tröskel att kontakta myndigheter

Marko Juntunen tror att tröskeln att ta kontakt med myndigheterna är hög.

- Det bästa vore om det skulle finnas en medborgarorganisation eller plats till exempel i samarbete med moskéerna dit man kunde gå och berätta om sin situation, få hjälp och information om vad man kan göra. Men om något ministerium eller säkerhetsmyndigheterna är arrangörer så tror jag att tröskeln för att ta kontakt är väldigt hög.

Jari Taponen hoppas ändå att det inte är så.

- I Finland ska man inte behöva vara rädd för polisen, säger Taponen.


Jag har sett följderna av IS våldsamma attentat och läst om massakrer. Är det inte helt inhumant att göra så?


Bra poäng, det du säger om våld. Jag säger så här, när man strider för att skapa fred så är det berättigat med våld. Inga tvivel.
Om USA bombar oss och vi skjuter ner deras plan, är det våld eller hämnd? Vi har inte dödat någon oskyldig.

Barn vid flyktigläger i Syrien
Bildtext Flyktingläger i Syrien. Fotograf: Rami Adham
Bild: Rami Adham

Krisen i Syrien glöms bort

Rami Adham är ordförande för välgörenhetsföreningen Suomi Syyria yhteisö. Han reser till och från Syrien med jämna mellanrum för att bygga upp skolor och för att leverera leksaker och andra förnödenheter till de civila i flyktinglägren.

- Det är bra att vi pratar om allt det fruktansvärda IS gör, men som syrisk medborgare så reagerar jag på att det yttersta problemet inte diskuteras alls. Hur har den här extrema organisationen uppstått? Vi glömmer att över 200 000 syrier har mördats under de senaste åren och IS är inte den enda skyldiga till de morden.

Rami tycker att IS får alltför stort utrymme i media, och att världssamfundet inte aktivt försöker få en lösning på konflikten i Syrien.

Flyktingläger i Syrien - Spela upp på Arenan

- När IS uppstod i offentligheten började man genast tala om terrorism och hot om terrorism också utanför Syrien. Men vi glömmer att nämna Assad och det folkmord som pågår i Syrien. Varför gör vi ingenting åt dem som utför folkmordet, frågar Rami Adham.

Konflikten i Syrien har lett till en av de värsta flyktingkatastroferna i modern tid. Över tolv miljoner har flytt sina hem. Över 200 000 har dött.

Muslimer beskylls kollektivt – leder till radikalisering

Enligt Marko Juntunen kan det att muslimer kollektivt beskylls för IS hemska dåd leda till ytterligare radikalisering.

- Det som händer efter sådana här terrordåd är att muslimer öppet och offentligt måste ta avstånd från terror. Och det leder till en situation som snarare är till fördel för radikala rörelser. IS rekryterar främst offer, och vem är mer av ett offer än en person som beskylls på grund av sitt namn eller sin religion? Man ska vara väldigt försiktig och uppmärksam på att kollektiva beskyllningar mot muslimer gagnar de radikala rörelserna.

Enligt Ahmed Hassan är IS så långt ifrån islam som man kan komma.

- Vi ska komma ihåg att de här fanatikerna inte bara dödar icke-muslimer, utan också muslimer. Alla som känner till islam och Koranens budskap vet att den här organisationen inte har något med islam att göra, säger Hassan.

Moské sprängs i luften
Bild: Yle

Så du ser inga andra möjligheter än att strida nu? Jag trodde att islam är en fredlig religion.

Ja det är den … när den är etablerad. Om islam inte är etablerad, hur kan det då bli fred på jorden?

(Samirs svar är översatta från engelska till svenska)

Spotlight: Med kriget som resmål sänds Tisdag 28.4 kl. 20 på Yle Fem.

Programmet är inte längre tillgängligt