Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Låg tröskel till invånarinitiativ på webben

Från 2015
Uppdaterad 13.04.2015 12:14.
Bildtext Skärmdump från invånarinitiativ.fi.
Bild: invånarinitiativ.fi

Varje röstberättigad kommuninvånare kan lämna ett medborgarinitiativ till kommunen. Sedan 2013 finns även en webbtjänst för ändamålet.

I dag ligger närmare 800 initiativ på justitieministeriets webbtjänst invånarinitiativ.fi.

Alla kommuner är inte med på sidan. Förra året blev det möjligt för Kasköborna att göra invånarinitiativ den vägen.

- Det är ju en utveckling av närdemokratin att man kan ta i bruk en sådan webbtjänst och på det sättet ge invånarna en möjlighet att komma i kontakt med staden. Man få nya idéer och nya möjligheter. Jag tycker det är en positiv sak, säger Marlene Svens, stadsdirektör i Kaskö.

- Vad jag har förstått har man inte använt sig så mycket av det här för Kaskös del ännu. Det är ju ganska nytt. Men vi har gått med i det, säger Svens.

I Kaskös korg ligger ett initiativ som handlar om vindkraften.

Påverka direkt med initiativ

Invånarinitiativ är ett sätt att påverka direkt. Den vägen kan kommuninvånarna lyfta fram aktuella frågor eller problem och göra beslutsfattarna uppmärksamma på dem.

Bland den svenskösterbottniska städerna är också Karleby, Vasa, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo, Korsholm och Jakobstad med.

Kalreby anslöt sig tidigt, redan samma år som justitieministeriet öppnade tjänsten, år 2013. I fjol gjordes fem initiativ via justitieministeriets webbtjänst i Karleby . Ett färskt initiativ från februari ligger också där i väntan på behandling i fullmäktige.

- Ett initiativ gäller bostadsmässområdet som inte har något namn. Folk har gett vissa förslag på namn, säger Virpi Viertola, kommunikationschef i Karleby.

Smidigt via webben

Initiativrätten baserar sig på kommunallagen. Alla kommuninvånare har rätt att komma med invånarinitiativ, oavsett om kommunen finns med på den här sidan eller inte.

Webben har visat sig vara ett behändigt sätt att närma sig beslutsfattarna. De flesta initiativ tar invånarna i Karleby via stadens egna webbsidor.

- Men vi ser att den där kanalen också är viktig. Den är utan kostnad för städerna. Det är också viktigt, säger Viertola.

Initiativtagarna får information om vad som har hänt med ärendet, om det har föranlett åtgärder.

Invånarna bör höras före beslut tas

Alla invånarinitiativ ska behandlas. I kommunen behandlas de av den myndighet vars verksamhetsområde initiativet gäller.

Fullmäktige måste ta upp en fråga till behandling om minst två procent av kommunens röstberättigade invånare har framställt ett initiativ.

Både Marlene Svens i Kaskö och Virpi Viertola i Kalreby är eniga om att det blir allt viktigare med delaktighet och närdemokrati.

Virpi Viertola hänvisar till den nya kommunallagen som betonar samverkan mellan invånarna och kommunen eller staden.

- Kommunerna och städerna borde höra åsikter före beslutsfattandet och inte bara efteråt. Den här kanalen är viktig för att förbättra kommunikationen med invånarna, säger Viertola.

Invånarinitiativ upprätthåller närdemokrati

1:45