Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Krogars vattenskyddförenings besvär förkastades

Från 2015
Sprängämnestillverkaren Forcits huvudbyggnad i Hangö, en ljus stenbyggnad med torn i mitten.
Bildtext Krogars vattenskyddsförenings besvär mot Forcits miljötillstånd förkastades av Vasa förvaltningsdomstol.
Bild: Forcit

Vasa förvaltningsdomstol har förkastat Krogars vattenskyddsförenings besvär mot sprängämnestillverkaren Forcits miljötillstånd. Regionförvaltningsverket i södra Finland justerade miljölovet för Forcits fabrik i Hangö våren 2013.

I miljölovet står det bland annat att Forcit får fördubbla mängden svavelsyra till 200 ton per år även om det årliga utsläppet i havet de senaste fem åren endast har varit mellan 3 och 16 ton.

Vattenskyddsföreningen anser att mängden på 200 ton är på tok för stor, men Forcit motiverar fördubblingen med att det handlar om en säkerhetsåtgärd vid specialsituationer.

Föreningen vill också att det förutom en årlig gräns ska finnas en begränsning på hur mycket svavelsyra Forcit får släppa ut per dag och månad. Förvaltningsdomstolen anser att sådana begränsningar inte är nödvändiga eftersom svavelsyreutsläppen vanligtvis är så låga.

Förvaltningsdomstolen slår också fast att begräsningen på 200 ton per år är rimlig å ena sidan med tanke på havsområdets storlek å andra sidan med tanke på Forcits årliga svavelsyrautsläpp.

Läs också äldre artikel om protesten mot Forcits miljötillstånd.