Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

“Otillräcklig kunskap om hur säkra nanopartiklar är”

Från 2015
Uppdaterad 15.04.2015 09:45.
magnetiska nanopartiklar
Bildtext Magnetiska nanopartiklar.
Bild: Fridon Shubitidze

Nanopartiklar, som bara är några miljarddelars meter stora, används i allt fler produkter, till exempel i kosmetika, kläder, bilar och skidor. Men kunskapen om de här partiklarnas inverkan på vår hälsa är fortfarande liten.

- Vi vet i dag att vissa nanomaterial kan ha skadliga effekter. Det rör sig till exempel om kolnanorör. Särskilt långa fiberlika kolnanorör som kan ge skador på lungorna, berättar Bengt Fadeel, som är professor i medicinsk inflammationsforskning vid Karolinska institutet i Solna.

Kolnanorör används bland annat i solkräm, målfärger, bilringar och självtvättande fönster.

- Så vi börjar förstå och börjar kunna klassificera vilka nanomaterial som är farliga och vilka som inte är det. Men det återstår fortfarande mycket forskning och det tillverkas nya material hela tiden som man måste studera, kommenterar Fadeel.

Bara en bråkdel kan granskas

Men oberoende forskare hinner bara granska en bråkdel av nanomaterialen, eftersom det saknas resurser för det här arbetet. Dessutom är forskare oeniga om hur nanopartiklar egentligen ska granskas och så grälar de också om vad en nanopartikel egentligen är.

- Situationen är problematisk och innebär att vi konsumenter tvingas förlita oss på de företag som tillverkar nanomaterialen, påpekar Kai Savolainen som är forskningprofessor på Arbetshälsoinstitutet.

Savolainen tillägger att när det gäller kolnanorör så begränsas användningen av dem tills vidare inte någonstans i världen, eftersom det finns för lite information om nanopartiklars skadliga effekter.

- Men den stora allmänheten behöver inte vara oroad, anser han.

Enligt Savolainen är det främst de personer som jobbar med att tillverka nanomaterial som kan vara i riskzonen. Men inte heller för dem är risken nödvändigtvis så stor - det finns ju också flera nanomaterial som har konstaterats vara säkra.