Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Missbrukarvården får hård kritik av tidigare patienter

Från 2015
Avvänjningsenheten i Raseborg

Den finländska missbrukarvården är föråldrad och ineffektiv. Det tycker de tidigare missbrukare och deras anhöriga som grundade en patientorganisation när de fick nog av vården i Finland. Situationen är skamlig säger de.

Missbrukarvården stampar på stället. Det säger Tarja Orre som är ordförande för den nygrundade patientorganisationen Alkohol- och drogberoende i Finland. Enligt organisationen är problemet att man fortfarande inte ser på beroende som en sjukdom.

- Man vårdar bara symptomen, kanske depression eller ångest eller sociala problem, men man ser inte beroendet som en fysisk sjukdom, säger Orre.

Dessutom menar hon att man ofta försöker medicinera bort beroendet vilket kan leda till att patienten i stället blir lika beroende av medicinerna.

Helnykterhet det enda som fungerar

Patientorganisationen kritiserar också att man vid A-klinikerna och rehabiliteringshemmen inte förespråkar total nykterhet utan frågar om patienten strävar efter måttlig alkoholkonsumtion eller nykterhet.

- Man kan inte låta patienten välja, utan läkaren borde göra klart att det enda som hjälper är att sluta helt, säger Orre.

Patientorganisationen försöker nu väcka diskussion kring vården och kräva bättre vård. I Finland är alkoholism en folksjukdom men då det gäller vården av den ligger vi efter om man jämför med andra länder.

- För Finlands del är situationen skamlig. De andra nordiska länderna ligger långt före oss då det gäller fungerande vård, säger Orre.