Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vad är en nationalpark?

Från 2015
Uppdaterad 16.04.2015 08:16.
Saltfjärdens fågeltorn.
Bildtext Saltfjärdens fågeltorn kan komma att höra till Porkala nationalpark.

Diskussionens vågor går höga då Porkala nationalpark planeras i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå inför Finlands 100-årsjubileum år 2017. Men vad är egentligen en nationalpark till skillnad från ett naturskyddsområde?

Tanken med en nationalpark är att samtidigt som man bevarar det mest värdefulla av Finlands natur också kan ge invånarna naturupplevelser. Parken ska bevaras i naturtillstånd så långt det är möjligt.

Porkala nationalparks historia

Finlands första nationalparker grundades 1938, då också efter en het offentlig debatt.

Samma år grundades också Porkala nationalpark som då endast bestod av Stora Träskö.

Efter att Finland fick tillbaka Porkala år 1956 efter evakueringen var naturen förstörd, Porkala nationalpark avskaffades 1957.

En nationalparkskommitté föreslog en ny Porkala nationalpark år 1976. Sedan föreslog Finlands naturskyddsförbund det på nytt för miljöministeriet år 2001. År 2006 dök ärendet igen upp inför firandet av att det gått 50 år sedan Finland fick tillbaka Porkala.

År 2012 och 2014 kom Naturskyddsförbundets Nylands distrikt med nya utlåtanden för att miljöministeriet skulle ta tag i saken. Ministeriet lovade utreda som en del av ett temaår 2014 för Finska viken.

Parkerna är öppna för allmänheten och i dem finns markerade leder, naturstigar, eldplatser och bryggor. I de flesta finns också guidnings- och friluftstjänster, i vissa också så kallade naturum. Det är också tillåtet att övernatta i nationalparkerna, på tältplatser och andra övernattningsplatser.

Varje nationalpark grundas genom en egen lag och de inrättas endast på land- och vattenområden som ägs av staten. När den grundas måste området vara minst 1 000 hektar och det ska vara en natursevärdhet eller öka intresset för naturen. Finland har nu 39 nationalparker med en areal på cirka 978 900 hektar över hela landet. De flesta finns i söder, men de är små. I Lappland finns de riktigt stora nationalparkerna.

Porkala kunde bli den tredje största havsnationalparken och i den skulle man hitta nästan alla de naturtyper som fattas i närbelägna Noux och i Sibbo storskogs nationalparker.

Där finns bland annat värdefulla undervattenhabitat och klippområden, en av fåglarnas och fladdermössens viktigaste flyttrutter, sälkobbar, 20 olika arter som är hotade, lundar och gamla skogar samt kulturhistoria.

Några övriga skyddsalternativ som diskuterats

På ett naturskyddsområde bevaras också naturen, såväl som nationella landskapsvärden och det lokala kulturarvet.

Till ett natursyddsområde styrs inte turismen medvetet för naturupplevelsernas skull såsom till en nationalpark. De finns för att bevara särdragen och mångfalden i Finlands natur, men också för att enligt Forststyrelsen, trygga människans välstånd och levnadsmiljöer.

De här områdena kan finnas både på statsägd mark, vilket är det vanliga. Då sköts de av Forststyrelsen. De kan också finnas på privat mark och inrättas genom lag, förordning eller genom miljöcentralens beslut.

Friluftsområden ägs av kommunerna och sådana finns fem stycken i Porkala (bland annat Kyrkslätt, Vanda och Nurmijärvi). De är rekreationsområden för invånarna med guideskyltar, parkeringsplatser, kokplatser, platser för brasor, brunnar och toaletter.

Ett så kallat naturreservat är stängt för allmänheten och tjänar främst forskningen. De har strängare regler än nationalparkerna och där vill man bevara naturen så orörd som möjligt.

Politiskt spel bakom Porkala nationalpark

Ingen nationalpark till Finlandsjubileet

Två viljor att skydda en nationalpark står mot varandra