Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Liten är störst i församlingen

Från 2015
Uppdaterad 21.04.2015 17:11.
barn i Kyrkslätts kyrka
Bild: Maria Borg-Karlsson

”Liten är störst” är temat när församlingarnas dagklubbsverksamhet fyller 70 år.

Den första dagklubben inom Evangelisk-lutherska kyrkan började sin verksamhet 1945 i Åbo. Diakonissorna såg behovet av att avlasta mammorna några timmar i veckan och att ge barnen möjlighet till lek, sång och gemenskap.

Enligt de uppgifter som finns började de första svenska dagklubbarna hösten 1968 samtidigt i Markus församling i Helsingfors och i Vasa svenska församling. Under årens lopp har hundra tusentals barn deltagit i dagklubbsverksamheten på olika håll i Finland. I och med att dagklubben blev så populär så utvecklades nya former inom barnverksamheten så som familjegudstjänster, föräldra-barngrupper, knatterytmik, eftis o.s.v.. Dagklubben är en av kyrkans framgångshistorier som också uppskattas av det omgivande samhället. Det är också internationellt sett en "success-story" - ingen annan luthersk kyrka har motsvarande verksamhet som lika heltäckande når barn under skolåldern.

Radierad familjemässa på söndag

Det är alltså på sin plats att synligt firadagklubben och den övriga barnverksamheten och samtidigt uppmärksamma barnledarnas arbete.

- Det gör vi i Kyrkslätts svenska församling söndagen den 19 april kl. 12 här i Kyrkslätts kyrka med en familjemässa, berättar kyrkoherde Lars-Henrik Höglund. I planeringen av familjemässan har många deltagit, både barn och anställda. Dagklubbarnas barn, ledda av Jenny Åkerlund deltar också i själva mässan. Även barnkören i Karuby skola under ledning av kantor Susann Joki medverkar.

Familjemässan sänds i Radio Vega samma dag med start kl. 13.03. Efter gudstjänsten berättar sakkunnig Anne Holländer och barnledare Jenny Åkerlund om dagklubbarna.

Åboländsk förmiddag

Programmet är inte längre tillgängligt