Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

IMF: Ojämn tillväxt i världsekonomin

Från 2015
Uppdaterad 14.04.2015 19:41.
IMF:s huvudkontor i Washington DC.
Bildtext IMF:s och Världsbankens vårmöte hålls i slutet av veckan
Bild: Jim Lo Scalzo / EPA

Internationella valutafonden IMF förutspår att tillväxten i världsekonomin fortsätter att vara moderat. Samtidigt varnar IMF för de geopolitiska risker som olika konflikter kan leda till.

I IMF:s analys av världsekonomin, World Economic Outlook, förutspår valutafonden att världsekonomin växer med 3,5 procent i år. Det är samma siffra som IMF presenterade i januari. Men för 2016 har IMF reviderat tillväxten uppåt, från 3,7 till 3,8 procent.

Men IMF ser samtidigt att skillnaderna i tillväxt i de stora ekonomierna kommer att öka. Eurozonen, Japan och Indien väntas växa, medan tillväxten väntas bli lägre i tillväxtekonomierna. Tillväxten blir alltså moderat men ojämn.

Ekonomierna påverkas olika

Förklaringen är främst valutakurserna och oljepriset. De påverkar olika typer av ekonomier på olika sätt. Oljeimporterande länder gynnas av det låga oljepriset, medan oljeexporterande länder lider. Den svaga euron gynnar eurozonens export, medan den starka dollarn slår mot den amerikanske ekonomin.

IMF har skrivit upp prognosen för tillväxten i eurozonen med 0,3 procent och för till exempel det krisdrabbade Spanien med 0,5 procent. Den låga räntenivån och Europeiska centralbankens massiva köp av statsobligationer (kvantitativa lättnader) verkar fungera enligt IMF. Men ännu är det för tidigt att jubla, eftersom många av Eurozonens stora ekonomier, till exempel Frankrike och Italien, inte har fått fart på sin tillväxt.

Enligt IMF:s chefekonom Olivier Blanchard kan man inte utesluta en grekisk kris, och en sådan skulle skapa oro på finansmarknaden. En annan risk som Blanchard varnar för är att bankerna på många håll fortfarande är i dåligt skick och att skuldnivåerna hos både företag och privatpersoner är höga.

För USA är IMF:s prognos troligen en besvikelse. Dollarns värde har stigit med tio procent och det försvårar USA:s export. IMF har skrivit ned USA:s förväntade tillväxt med 0,5 procent i år och lite mindre nästa år.

Valutafonden varnar också för att det kan bli turbulent på finansmarknaden när Federal Reserve höjer styrräntan för första gången på närmare nio år.

Usla utsikter för Ryssland

För Ryssland ser läget dystert ut enligt IMF:s prognos. Den ryska ekonomin krymper med hela 3,8 procent i år. Situationen har förvärrats snabbt, eftersom IMF ännu i januari räknade med att den ryska ekonomin krymper med bara 0,8 procent.

I Asien väntas Indien och Japan öka tillväxten. Samtidigt fortsätter Kina att växa snabbt, men tillväxttakten avtar något.

I Afrika söder om Sahara fortsätten den relativt höga tillväxten i år, 4,5 procent, men det är trots allt en betydligt lägre siffra än vad IMF räknade med hösten 2014. Bakom nedskrivningen ligger lägre råvarupriser och ebolaepidemin. Följande år väntas tillväxten få bättre fart igen.

IMF:s prognos har ett högt anseende bland dem som följer världsekonomin. World Economic Outlook är en massiv samling av fakta och analys av olika länder och olika fenomen. Den kommer att vara utgångspunkt i många diskussioner i Washington i slutet av veckan då centralbankschefer och finansministrar möts för IMF:s och Världsbankens vårmöte.

Diskussion om artikeln