Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Forststyrelsen: Ingen nationalpark till Finlandsjubileet

Från 2015
Uppdaterad 16.04.2015 08:15.
Makilo är försvarsmaktens holme (i bakgrunden).
Bildtext Försvaret sade nyss i ett utlåtande de omöjligt kan ge avkall på sin verksamhet i området. På bilden försvarets ö Makilo i bakgrunden.

Forststyrelsen har på begäran av miljöministeriet utrett om det är möjligt att grunda en nationalpark i Porkala och har kommit med fyra olika alternativ. Men Forststyrelsens vd Esa Härmälä är tveksam till projektet. Pengar finns inte och utan försvarsmaktens öar är parken meningslös. Han räknar också med att den kan bli dyrare än de beräkningar som nu finns.

Forststyrelsen idag

Det statliga affärsverket balanserar idag mellan olika intressen; ekonomiska, kulturarv, fritidsintressen, fiske och jakt.

Omsättningen är 370 miljoner euro. Av det kommer 60 miljoner till naturtjänster (där nationalparkerna ingår) från statsbudgeten.

Forststyrelsen förväntas också göra vinst (främst virkesförsäljning).

Förvaltar alla statens skog- och vattenområden (äger inget), tillsammans över 12 miljoner hektar vilket motsvarar över en tredjedel av landets yta.

Förvaltar sedan något år tillbaka också fornminnen, bland annat Raseborgs slottsruiner.

Har 17 000 hyresavtal med jaktföreningar, turistföretag, skidcentra, vindkraftsparker.

Är med och informerar de nya beslutsfattarna under regeringsförhandlingarna.

Esa Härmälä, varför är du tveksam?

- Jag är tveksam av två orsaker. Det första är ekonomin och det andra är försvarsmaktens roll. Vi har brist på pengar. När Ville Niinistö (Gröna) var miljöminister så gjorde han ganska kraftiga nedskärningar i finansieringen av nationalparkerna och naturtjänsterna generellt. Vi har inte pengar att sköta de nuvarande parkerna i framtiden. Vi stänger till exempel ett naturcentrum i Lemmenjoki i Lappland. Det blir kanske fler liknande besvärliga beslut. Servicenätverket blir mindre. Det andra är att den här parken skulle vara helt meningslös utan stora områden från försvarsmakten. Vi vet inte om de är beredd att ge upp de områdena, den saken måste utredas.

Är ni inte eniga inom Forststyrelsen?

- Jo, vi är eniga. Men vi är också eniga om att ekonomin och försvaret är ett problem.

Vad kostar det att grunda en nationalpark?

- Den preliminära kalkyleringen är cirka 1 miljon euro. De årliga kostnaderna är minst 80 000 euro. Men vanligen blir summorna större. Vi vet till exempel inte vad det finns på försvarsmaktens öar, till exempel under markytan.

Nuvarande miljöminister Sann Grahn-Laasonen har varit positiv till nationalparken. Vad har du för förhoppningar på följande regering?

- Vi hoppas att följande regering kunde ge mer pengar och ta bort de nedskärningar som finns från Katainens regering, kanske istället öka summorna. Men jag vet inte hur realistiskt det är. Det andra är att regeringen måste diskutera försvarets roll.

Är det realistiskt att grunda en nationalpark till Finlands 100-årsjubileum?

- Det är teoretiskt möjligt, men jag gissar ändå att det sker att tidigast på 2020-talet.

Esa Härmälä
Bildtext Forststyrelsens vd Esa Härmälä. Han är tidigare MTK-bas och har Centerbakgrund.

Politiskt spel bakom Porkala nationalpark

Två viljor att skydda en nationalpark står mot varandra

Vad är en nationalpark?