Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nu ska Posten duka bordet och ta ut soporna

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Postutdelar serverar mat.
Bildtext Så här gör Posten själv reklam för sin nya hemservice.
Bild: Posti

Hur låter det med en postutdelare som inte bara levererar maten utan dessutom värmer upp den, dukar och håller sällskap under måltiden? Posten utvecklar sitt serviceutbud och testar den här modellen i ett pilotprojekt.

Det skickas allt färre brev och Posten har tvingats börja tänka utanför boxen. Posten kör redan ut måltider åt äldre som får hemvård. Men nu ska de utveckla konceptet ytterligare.

- Vi började fundera om vi kunde göra mera i hemmen. När våra utdelare ändå åker hem till den äldre för att leverera maten kan de på samma gång värma måltiden, duka bordet, föra ut soporna och hålla de äldre sällskap under måltiden, säger Pekka Kuronen, chef på Postens paket- och logistikservice.

Är personalen i huvudsak intresserad av att köra bil och leverera post men inte av av att diskutera med äldre kunder kan det bli en försämring

― Anne Rindell

Ska inte ge mediciner

Pilotprojektet har kört igång i Alberga och Fågelberga i Esbo. Posten gör projektet i samarbete med Diakonissanstaltens servicebolag Hoiva så att Posten är Hoivas underleverantörer.

När kunderna tar kontakt gör Hoiva ett utvärderingsbesök och om de äldre klarar sig med lättare hjälp kan Posten anlitas för uppdraget. Om de äldre behöver hjälp medicinering eller svårare uppdrag som kräver längre tid än en halvtimme tar Hoivas personal hand om uppdraget. Postutdelare får som bäst utbildning i ett bemöta äldre och minnessjuka.

- Om projektet är lyckat tar vi i bruk modellen också på andra orter, säger Kuronen.

Finns det efterfrågan är Postens nästa steg att utbilda postutdelarna till närvårdare eller vårdassistenter eller att anställa personer med den utbildningen.

Matleverans i huvudstadsregionen

  • Postens levererar redan nu måltider hem till några tusen klienter inom hemvården i huvudstadsregionen. Det är frågan om kalla måltider som kunden värmer i micron.
  • I huvudstadsregionen delar Posten också ut mat som beställs via dagligvarnäthandeln Kauppahalli24.fi.

"Inte så konstig utveckling"

Enligt Anne Rindell, lektor i marknadsföring vid Svenska Handelshögskolan, är Postens utveckling av servicen inte så konstig som det i första hand låter.

- Inte om man tänker på saken ur kundens perspektiv. Posten är väldigt välkänd och har traditionellt kommit hem till folk. Det är ganska logiskt att den som levererar en vara också monterar upp den.

Enligt Rindell kan det bli frågan om en utmaning för Posten som går in på en bana där de saknar expertis.

- De måste träna personal och fundera vilken typ av personal de behöver. Blir det en försämring av eller en naturlig utveckling av servicen? Är personalen i huvudsak intresserad av att köra bil och leverera post men inte av att diskutera med äldre kunder kan det bli en försämring, men lyckas med personalfrågn de kan det bli en förbättring i Postens service och image.

Rindell påminner om att Nokia i tiderna gjorde ett betydligt större hopp än så - från gummistövlar till mobiltelefoner.