Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Varför är det så svårt att rena Talvivaaras spillvatten?

Från 2015
Malmrännor i Talvivaara
Bildtext Ingen malm i rännorna i Talvivaara, där snöhögarna nu börjar smälta.

Det finns flera olika möjligheter att rena spillvattnet från Talvivaara gruva men staten vill inte satsa tillräckligt, beklagar biokemisten Jari Natunen, en av arrangörerna bakom Talvivaara-demonstrationen i Helsingfors på torsdag.

Jari Natunen har engagerat sig i Talvivaara gruva.
Bildtext Spillvattnets metaller anrikas i fisk och växter och det bekymrar Jari Natunen.

Natunen förundrar sig över att staten pumpar in flera hundra miljoner i gruvan men inte satsar tillräckligt på gruvans största problem under en längre tid - renandet av spillvattnet.

Nu tappas spillvattnet ut i närbelägen terräng efter grönt ljus från NTM-centralen i Kajanaland på onsdagen.

Häromdagen offentliggjordes planer på ett nytt reningssystem i gruvan med hjälp av mineralpellets, som kan suga upp metaller. Systemet kunde skräddarsys för Talvivaara. Det lilla startup-företaget finns i Paltamo, norr om Talvivaara men inga närmare uppgifter om avtalet har sipprat ut. Konkursboet ska ha ingått ett intentionsavtal med Aquaminerals Finland.

Varken det här avtalet eller planerna på ett spillvattesrör norrut hinner avhjälpa vattenproblemet i år under vårflödet.

Spillvattenrör dras till Nuasjärvi

Planerna på ett spillvattensrör till närbelägna sjön Nuasjärvi norrom gruvan är långt hunna. Röret har dragits fram både med och utan markägarnas tillstånd, uppges det. Sjön Nuasjärvi ligger 18 kilometer norrut från gruvan.

Spillvattensröret delar åsikterna. Konkursboet, näringsminister Jan Vapaavuori (Saml) som representerar gruvans ägare staten, och de anställda har betonat betydelsen av röret. I annat fall svämmar vattenmassorna över då snön i Kajanaland börjar smälta.

Den första läckan i vår har redan inträffat.

Så här planeras spillvattenröret till Nuasjärvi.

Markägare, fiskare och vattenandelslag har protesterat mot spillvattensröret. En del kräver att gruvan ska köras ner, andra är måna om de arbetsplatser gruvan erbjuder i Kajanaland där det råder en arbetslöshet på cirka 15 procent.

- Ska verksamheten vid gruvan fortsätta, måste spillvattensröret byggas, säger förespråkarna för röret.

Anrikas i näringskedjorna

Jari Natunen har studerat bland annat funktionella livsmedel och är särskilt oroad över följderna av utsläppen från gruvan på längre sikt. Tungmetallerna, som har uppmätts ur gruvans spillvatten anrikas i näringskedjor, i växter och fiskar.

- Fiskarna är oroade över att fisket utplånas i Nuasjärvi, och att fisken varken går att äta eller sälja, säger Natunen. Det är just till sjön Nuasjärvi som gruvan vill dra ett rör för att bli av med spillvatten.

Samma bekräftar också de som tidigare drabbats av gruvans utsläpp, paret Sinikka och Fritz Peronius, vars sommarstuga ligger tre kilometer från gruvan, vid den lilla sjön Kivijärvi. Yle Nyheter intervjuade dem tidigare i år. De har förlorat allt; brunnsvattnet, dricksvattnet, simvattnet - och de vågar inte plocka bär eller äta fisken ur sjön.

Gruvan hämtar allt vatten till paret Peronius med tankebil. Det enda de har kvar av sommarstugan är utsikten, säger de själva krasst.

Tomtpriserna rasar

Det finns i skrivande stund inemot tio miljoner kubikmeter spillvatten - mängden skulle fylla mer än 80 riksdagshus, rapporterade Yle Nyheter om tidigare i vinter.

Jari Natunen säger också att det planerade spillvattensröret har fått tomtpriserna i trakten att rasa. Folk vill inte köpa stugor vid en sjö vars vatten inom en nära framtid kan bli mottagare av Talvivaaras spillvatten med allt vad det innebär. Går det att fiska, får man simma, hur är det med barnen, hur går det med dricks- och bastuvattnet?

- Det är dags för staten att bära sitt ansvar som ägare och inte sprida ut vattenproblemet till större sjöar, säger Jari Natunen. Han påpekar att flera mindre sjöar både norr och söder om gruvan så gott som förstörts av utsläpp från gruvan.

Fina vyer från Vuokatti
Bildtext Sjön Nuasjärvi ligger nedanför skidcentret Vuokatti.

På sociala medier går debatten kring Talvivaara het. Gruvan har också blivit ett viktigt valtema i riksdagsvalet.

NTM-centralen: Talvivaara ska tappa ut spillvatten nu

På onsdagen kom således beskedet om att myndigheterna uppmanar Talvivaara att tappa av vatten i terrängen då de överfulla dammarna Latosuo och Kortelampi utgör en risk.

Gruvan har tidigare anmält att man kommer att behöva släppa ut mer vatten än vad utsläppsrätterna tillåter. NTM-centralen i Kajanaland har uppmanat gruvan att tappa av spillvatten längs givna rutter fram till slutet av maj. När dammarnas vattennivåer inte längre utgör någon risk ska gruvan stänga ventilerna.

Då Yle Nyheter besökte Talvivaara i vintras var Latosuo-dammen redan så gott som full. Se videoklipp!