Hoppa till huvudinnehåll

"Terminsavgifter för icke-EU studerande skulle signalera främlingsfientlighet"

Från 2015
Studenter i London kräver gratis universitetsstudier.

Den sittande regeringen planerade ännu ifjol att införa terminsavgifter för studerande som kommer från länder utanför EU och EES-området.
Men politiska oenigheter gjorde att också de planerna raserades.

Talar man med högskolestuderanden härhemma så är de flesta för att bibehålla studierna kostnadsfria. Gärna också för utländska studeranden från andra världsdelar.
Men alla håller inte med.

-Jag tycker nog man kunde pröva med terminsavgifter. Då utländska studeranden som är beredda att betala för vår högskoleutbildning kommer till oss så kommer de att kräva kvalitet.
Det i sin tur tvingar våra högskolor att höja nivån på utbildningen överlag, vilket är bra säger Viktor Norrman.

Normann är samlingspartist och studerar vid Tammerfors tekniska universitet.
Han får mothugg av socialdemokraten och Åbostuderanden Rebecca Åkers.

-Vi kommer aldrig att göra stora pengar på att införa terminsavgifter för utländska ungdomar. De är studeranden vi talar om, inte rika investerare.

Åkers tror också att terminsavgifter skulle sända helt fel signaler ut i världen.
-Jag ser det som ett främlingsfientligt ställningstagande att ta betalt av somliga utländska studeranden, men inte av alla. Det skulle avskräcka många unga från att komma hit och studera.

Norrman har svårt att förstå argumentet.
-Jag förstår inte på vilket sätt terminsavgifter skulle kunna förknippas med främlingsfientlighet. Alla är välkomna att studera hit och terminsavgifter kunde också sporra våra inhemska universitet att marknadsföra sig ännu bättre ute i världen.

Niclas Andersson studerar vid yrkeshögskolan Novia i Vasa och ställer sig också kritisk till terminsavgifter.
-Den kostnadsfria utbildningen är viktig. Det är inte sagt att terminsavgifter skulle höja kvaliteten. Det kunde också leda till att vi inte får de bästa studerandena till oss, utan de rikaste.

"Nog med nedskärningarna inom utbildningen!"

På en punkt är såväl Åkers, Norrman som Andersson eniga. Nästa regering ska inte fortsätta skära inom utbildningen, även om pressen på att spara är hård.
-Utbildningen är den del av livet där man formas till samhällsmedlem, vi har inte råd att skära ner ytterligare. Det skulle också skicka fel signaler till unga som vill utbilda sig.

Norrman säger att det är de är genom kunskap vi skapar ekonomisk tillväxt.
-Därför ska man satsa på utbildningen i stället för att spara.

Niclas Andersson instämmer men är inte särskilt optimistisk.
-Jag är ganska pessimistisk och tror man tvingas spara också inom utbildningen. Men jag hoppas man kunde göra det främst genom effektiviseringar utan att kvaliteten lider.

Viktor Norrman, Rebecca Åkers och Niclas Andersson debatterade terminsavgifter och högskolepolitik i Slaget efter tolv på onsdag 15.4.2015.