Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländare vill att andra motarbetar klimatförändringen

Från 2015
Uppdaterad 16.04.2015 15:23.
Avgaser från avgasröret på en bil
Bild: Pentti Palmu

Finländarna ser klimatförändringen som ett stort hot, men är inte beredda att själva fatta beslut om saken. Det framkommer i Klimatbarometern 2015.

I utredningen som undersökte finländarnas åsikter om klimatförändringen och klimatpolitiken inför riksdagsvalet framkommer att finländarna vill att regeringen aktivare ska motarbeta klimatförändringen. Över hälften vill att temat ska dyka upp i det nya regeringsprogrammet.

De flesta tycker också att Finland måste minska på sina utsläpp oberoende om andra länder gör det eller inte.

Flera av dem som deltog i enkäten ansåg att Finland borde vara en föregångare när det gäller att ta i bruk ny teknik som minskar utsläpp. Utvecklingen av ny teknologi ansågs också kunna förbättra landets konkurrensförmåga och skapa nya jobb.

Man vill dessutom öka användningen av förnybar energi så som biobränslen samt sol- och vindkraft, även om det skulle betyda att energin blir dyrare.

Över 80 procent av deltagarna i utredningen ansåg att man snabbt borde ingå ett nytt klimatavtal för att minska på de globala utsläppen. Enligt finländarna görs de största besluten i motarbetandet av klimatförändringen i stora industriländer så som Kina, Indien och USA. De internationella storföretagens åtgärder anses också vara av stor vikt.

Syns inte i vardagen

Även om finländarna upplever klimatförändringen som ett stort hot, syns inte oron i de vardagliga valen.

På påståendet ” jag har ändrat mina trafikvanor, matvanor eller boendelösningar för att bekämpa klimatförändringen” svarade två tredjedelar att det beskrev dem dåligt.

Endast en dryg tredjedel uppgav att de beaktar klimatkonsekvenserna när de gör inköp. Däremot ansåg över 80 procent att betydelsen av utsläppssnåla tjänster är mycket viktig eller ganska viktig för att lösa klimatfrågan

I enkäten som statsförvaltningens klimatkommunikation lät göra hos TNS Gallup deltog 1 005 personer i åldern 15-74.