Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nya Kvarkenfärjan ska passa alla

Från 2015
Uppdaterad 16.04.2015 14:43.
Så här ska den nya Kvarkenfärjan se ut.
Bildtext Den nya Kvarkenfärjan ska hålla bästa möjliga isklass.
Bild: Midway Alignment of the Bothnian corridor/Wärtsilä

Många krav ställs på designen av den nya färjan som ska trafikera rutten Vasa-Umeå. Den ska passa som passagerarfartyg, bilfärja och fraktfartyg.

När arbetet med att designa fartyget påbörjades insåg man att man blir tvungen att slopa en del idéer. Det viktigaste finns ändå kvar att fartyget ska vara pålitligt, miljövänligt och energieffektivt.

Tuomas Linna, Riitta Björkenheim och Tomas Häyry.
Bildtext Tuomas Linna, Riitta Björkenheim och Tomas Häyry.
Bild: Yle/Kati Enkvist

- Hela projektet är unikt och spännande och väcker intresse både nationellt och internationellt, säger Tiina Björkenheim som är projektets kommunikationschef.

Så ska den nya färjan se ut.
Bildtext Nya Kvarkenfärjan
Bild: Midway Alignment/Wärtsilä

Tanken är att fartyget ska hålla bästa isklass och att det formges så det orsakar minsta möjliga skrovmotstånd.

Fartyget ska främst drivas med gas, men andra bränslemöjligheter kommer också att finnas. Bland annat blir fartyget en hybrid med möjligheter att utnyttja lagrad elenergi för fartygsdrift och hotelltjänster.

Siktar på exportindustri

Till projektets första del går åt 20,6 miljoner euro, en del av det har gått åt till själva planeringen av fartyget. Men i summan medräknas också stora infrastrukturinvesteringar som såväl Vasa och Umeå har gjort. Finansieringen kommer bland annat från EU och olika samarbetspartners.

- Man måste våga satsa. Då man bedömer kommande investeringar måste man ta i beaktande deras verkningsgrad. Om vi tänker oss att vår framtid baserar sig på exportindustri så måste vi se till att det finns förutsättningar för den, säger Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa.

Bland förutsättningarna för exportindustri hör en hamn som har öppet året runt och att knyta ihop regionens transportleder med de stora europeiska transportlederna.

- Så klart måste man ha fötterna på jorden och vi följer med nationella och europeiska ekonomin. Jag tror inte att vi hamnar i ett läge där projektet inte blir av, men vi kanske tvingas justera tidtabellen, säger Riitta Björkenheim.

Designen av fartyget inleddes på Wärtsilä i augusti. Nu har designen gått över från den inledande fasen till att byggnationen ska upphandlas. Den slutgiltiga designen genomförs i samarbete med det skeppsarv som får i uppdrag att bygga färjan.

Målet är att få färjan klar till 2018, men det kan dra ut till 2019-2020. Färjan är en del av projeket Midway Alignment of the Bothnian Corridor.

Spela upp på Vimeo.