Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vingen bröts på olycksplanet i Jämijärvi

Från 2015
Uppdaterad 16.04.2015 17:00.
1 min

Det fanns flera orsaker till flygolyckan som inträffade för ett år sedan i Jämijärvi. Enligt Olycksutredningscentralen hade kraschen att göra med flygplanets konstruktion och hur planet manövrerades. Den direkta orsaken till kraschen var att den högra vingen bröts.

Olycksutredningen tyder på att effekten av att vingen bröts blev att planet som flög i hög hastighet snabbt saktades ner och nosen vändes neråt. På så vis förlorade planet sin styrbarhet och började snurra runt sin egen axel.

Samtidigt vändes planets vinge neråt mot dörren och blockerade utvägen.

Fyra andra inverkande faktorer

Enligt Olycksutredningscentralen finns det fyra andra faktorer som inverkade på att planet kraschade.

En materialutmattning i vingstödet hade under en längre tid tagit form. Den var dock omöjlig att upptäcka med blotta ögat.

Flygplanet som användes för att flyga fallskärmshoppare hade också fått utstå mycket belastning i och med alla starter och landningar. Många maximibelastningar hade också slitit på planet.

Den tredje orsaken är att pilotens ringa erfarenhet av att flyga turbopropellerplan. Dessutom hade piloten bristfällig utbildning vad gäller hur lasten påverkar planets manövrering.

Att man hade utfört konstruktionsmässiga förändringar på vingarna inverkade också på att planet kraschade. Man hade inte ansökt om skriftligt tillstånd från Trafiksäkerhetsverket för att göra ändringarna.

Åtta fallskärmshoppare dog i flygkraschen som inträffade för ett år sedan i Jämijärvi. Tre personer överlevde genom att hoppa ur planet innan det nådde marken.