Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Universiteten ska sälja sin forskning på fem minuter

Från 2015
Åbo Akademis logo på en glasdörr
Bild: Yle/Andy Ödman

Den här veckan ska landets universitet sälja sin forskning på ett helt nytt sätt. Rektorerna har 5 minuter på sig att presentera universitetets forskning för en jury, som fattar beslut om vem som får pengar. Totalt delar Finlands Akademi ut 50 miljoner euro för forskning.

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa gjorde sin presentation på torsdagen. Efter det fick juryn ställa frågor om forskningen i 25 minuter. Innan besöket till Helsingfors hade Åbo Akademi också lämnat in en omfattande ansökan.

- Det här är väldigt nytt och speciellt. Det handlar om att profilera forskningen och få extra finansiering för det, säger Hupa. Det gäller att identifiera starka områden inom universitetet.

De forskningsområden som Åbo Akademi valde att presentera är molekylär process- och materialteknik, läkemedelsutveckling och minoritetsforskning som innefattar ämnen inom exempelvis humaniora. Profilen inom läkemedelsutvecklingen görs i samarbete med Åbo universitet.

Hård konkurrens

Summan som Finlands Akademi nu delar ut ingick från början i universiteternas budget. Undervisningsministeriet beslöt ändå att pengarna tas loss och delas ut på ett nytt sätt.

Konkurrensen är hård. Det betyder att Åbo Akademi kan bli utan den ansökta summan.

mikko hupa
Bildtext Åbo Akademis rektor Mikko Hupa.
Bild: Yle/Andy Ödman

- Men det är en del av forskningslivet. Man ansöker om pengar och kämpar. Ibland lyckas man och ibland inte.

- Det här är finansieringspengar som vi behöver men det finns ett antal andra instanser som vi kan ansöka pengar från. Men i och med att det här är nytt så är intresset stort och det är frågan om stora summor, säger Hupa.

Staten planerar att genomföra en liknande ansökningsprocess nästa år. Då hoppas Hupa på tydligare spelregler.

- Där är det troligen lite oklart för oss alla hur man kan ordna den här typen av konkurrens flera år i rad.

Frågan om lärarutbildningen klarnar i maj

En annan fråga som är aktuell inom Åbo Akademi är lärarutbildningen i Helsingfors. I mars gav ÅA:s styrelse grönt ljus för ett samarbete med Helsingfors universitet.

Styrelsen hade ändå två villkor. Man ska hitta extern finansiering för utbildningen och antalet studieplatser vid klasslärarutbildningen i Vasa ska inte minska.

- Det börjar se ganska ljust ut. Frågan om finansieringen är på slutrakan och vi har fått stark finansiering från stiftelsehåll.

Åbo Akademi förhandlar också med staten för att se om det finns extra medel för ändamålet och det ser också lovande ut. Gällande studieplatserna i Vasa har ÅA redan fått ett muntligt löfte av ministeriet att platserna bevaras.

- Vi väntar ännu på att få det skriftligt. Ett slutligt beslut fattas i början av maj, alltså inom kort, fortsätter Hupa.