Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Föräldrar får svar på frågor om unga och rusmedel

Från 2015
Tonåringar som röker och dricker öl.
Bild: Yle/Tiina Karjalainen

Alla sjätteklassister i Borgå deltar i april i satsningen Choices – ditt eget val?! Den 28 april har även föräldrarna en chans att medverka. Då får de diskutera ungdomar och rusmedel med en expertpanel.

Choices är förebyggande rusmedelsfostran som uppmuntrar ungdomarna till alkohol- och drogfrihet genom självständiga beslut.

Också föräldrar kan delta i Choices under en diskussionskväll den 28 april i ungdomslokalen Zentra. Då har föräldrarna möjlighet att diskutera frågor kring rusmedelsfostran och barnens användning av rusmedel.

På plats finns en omfattande sakkunnigpanel som består av ungdomsarbetare, skolhälsovårdare, skolkurator, socialarbetare, polis, en representant för föräldraförening samt en anställd inom förebyggande missbrukararbete vid missbrukarkliniken.

Tillställningen är gratis och öppen för alla, inte bara föräldrar till sjätteklassister. Diskussionen börjar klockan 18.

Svåra frågor kräver expertsvar

– På diskussionskvällar tidigare år lade vi märke till att föräldrarna hade mycket omfattande och invecklade frågor. Föräldrarna var intresserade av olika rusmedelsfenomen och deras konsekvenser för ungdomar som börjar i åk 7, berättar ungdomsarbetare Karin Blomqvist.

Frågorna ledde till tanken om en sakkunnigpanel som kan svara på frågor om skola och fritid och som också kan ta ställning till frågor som gäller myndighetsförfaranden. Olika parter blev intresserade av diskussionskvällen och dela med av sin expertis.

”Skulle jag våga komma hem?”

Förutom panelen får föräldrarna delta i kamratsamtal och höra hurudana frågor om rusmedel som ungdomarna anonymt har ställt sina föräldrar.

I fjol hade de bland annat följande frågor: "Är det ok om man en gång smakar på alkohol men inte börjar använda?" samt "Skulle jag våga komma hem om jag hade använt rusmedel?"

Choices koordineras av Borgå stads ungdomstjänster. Också utbildningstjänsterna, socialtjänsterna och missbrukarkliniken samt den finskspråkiga församlingen, Föräldraföreningar i Borgå rf, polisen i Borgå och UngInfo deltar.