Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Asbesthallar invid Karis nya brandstation rivs

Från 2015
De så kallade Lojohallarna i Tallmo i Karis.
Bildtext Snart är de här hallarna ett minne blott.
Bild: Yle/Pia Santonen

De så kallade Lojohallarna på Fredsgatan 1 i Karis är delvis i användningsförbud på grund av rasrisk. Då Raseborg nu bygger ny brandstation invid passar staden på att riva hallarna.

Plåthallarna är byggda år 1972 och har en areal på 4 000 kvadratmeter.

Staden har låtit utföra en asbestkartering över hallarna och det visar sig att de innehåller uppskattningsvis 30 ton asbest. Eftersom asbest är hälsovådligt måste rivningen ske på rätt sätt.

Det är företaget T:mi Asbestisaneeraus Kauko Lahdelma som utförde karteringen.

Avfallshanteringstaxan för 30 ton asbest uppgår till drygt 5 000 euro.

Direktionen för intern service beslöt på sitt senaste möte att (15.4) anhålla om rivningslov och att begära in offerter för rivning.

I det här skedet ska tomten på drygt 27 000 kvadratmeter inte saneras utan det handlar bara om hallarna.