Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De invaldas värderingar - såhär placerar de sig

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Den nyvalda riksdagen på ett politisk fyrfält
Välj valkrets:
Visa bara:

Grafiken ovan visar de invalda riksdagsledamöterna på ett politiskt fyrfält utgående från deras svar på Yles valkompass. De streckade linjerna visar en yta som rymmer alla kandidater som ställde upp för partiet.

Med hjälp av knapparna kan du välja att visa bara ett parti åt gången, och menyvalet gör det möjligt att avgränsa vyn till olika valkretsar.

Grafiken kan till exempel användas för att studera hurdana kandidater som har blivit invalda inom de olika partierna och för att identifiera ideologiska skillnader och likheter mellan riksdagsgrupperna inför regeringsförhandlingarna. Du kan också se hur de invaldas åsikter jämför sig med resultatet för hela partiets kandidatskara.

Grafiken bygger på den statistiska analys av åsiktsspridningen bland kandidaterna som vi lät göra inför valet. Analysen gjordes utgående från hur kandidaterna besvarade Yles valkompass.

Vi har valt att kalla grafens två axlar "vänster-höger" och "konservativ-liberal" för enkelhetens skull. Det är ingen absolut beskrivning, utan en tolkning som bygger på hurdana frågor som ingår i de två dimensionerna.

Du kan läsa mer om metoden och vilka frågor som väger in på placeringarna i artikeln "Hitta din kandidat i det politiska fyrfältet!"