Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tyska prostituerade lär sig umgänge med funktionshindrade

Från 2015
Prostitution.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Wikimedia Commons

För personer med funktionsnedsättning handlar det i många fall om det enda alternativet. Känner man för att ha sex måste det vara tillsammans med en prostituerad. I Tyskland erbjuder en familjerådgivning nu kurser för prostituerade, så att de bättre kan ta hand om kunder med funktionsnedsättning.

– Många av mina kunder har aldrig tidigare upplevt sexualitet tillsammans med en annan person. Genom mig kan de lära känna sig själva och sina kroppar. Det gör gott för själen och självförtroendet. Det handlar helt enkelt om livskvalitet.

Karin Engel är i femtioårsåldern och hon har jobbat som prostituerad i 26 år. Under de här åren har hon ibland också haft kunder med en utvecklingsstörning eller med rörelsehinder.

När hon hörde om fortbildningskursen anmälde hon sig genast och under de senaste åren har Engel övergått till att nästan uteslutande ha kunder med specialbehov.

– På kursen lärde vi oss bland annat om olika former av funktionsnedsättningar och hur man ska ta dem i beaktande. Vi gick igenom vilka sjukdomar som kan ställa till med problem hos äldre kunder och hur man ska reagera i nödsituationer.

– Och så handlade det förstås om hur man ska bemöta själva personen, samt också vårdpersonal och anhöriga, säger Engel.

Stor efterfrågan

Kursen som Karin Engel har gått på ordnas av familjerådgivningen pro familia i Nürnberg. Fortbildningen är den enda i sitt slag och den har lockat deltagare från hela Tyskland.

– Idén kom egentligen från en ständigt växande efterfrågan. Under de senaste åren har jag allt oftare fått frågan om det finns speciella prostituerade som jobbar med de här kundgrupperna. Frågan ställs av vårdare, men också ofta av föräldrar som letar efter någon för sina vuxna söner, säger Simone Hartmann som ansvarar för utbildningen vid pro familia.

Hittills har över tjugo så kallade följeslagare genomfört kursen, bland dem såväl kvinnor som män. Nästa kurs ordnas på hösten. Hartmann ser framförallt en stor fördel med utbildningen.

– Det är klart att man till exempel här i Nürnberg kan söka sig till vilken bordell som helst, men tack vare kurserna är situationen lite lättare för alla inblandade. Här sammanförs efterfrågan och utbud. Kunderna, vårdpersonalen och de anhöriga kan lita på att följeslagarna vet vad det handlar om och följeslagarna vet å sin sida vad som förväntas av dem.

– Vår utbildning börjar vi alltid med att gå igenom de rättigheter mänskor med funktionsnedsättning har. Först efter det går vi över till det praktiska, säger Hartmann.

Positiv respons

– Om en ny kund tar kontakt träffas vi alltid först för att lära känna varandra. Då brukar ibland också vårdare och föräldrar vara med. Vi går helt enkelt igenom vad som är möjligt och vad som inte är det, säger Karin Engel.

För tillfället har hon omkring fyrtio kunder som hon träffar mer eller mindre regelbundet.

– Oftast är det inga speciella önskemål som förs fram. För de flesta kunderna är allt helt nytt, säger Engel.

Hon tycker sig hittills inte ha stött på alltför stora problem i den nya arbetsbilden. Samarbetet med olika vårdanstalter och boenden fungerar för det mesta helt smärtfritt. Också kursarrangören Simone Hartmann är mer än nöjd.

– Det är skönt att märka att den här utbildningen har väckt mestadels positiva reaktioner. Vi hade räknat med mer motstånd. Men många mänskor verkar vara nöjda över att det rör på sig på den här punkten och att mänskor med funktionsnedsättning tas i beaktande också på det här sättet, säger Hartmann.

Problem med betalningen

Ett stort problem finns det ändå, det intygar såväl Engel som Hartmann. Problemet handlar om pengar. Många av de potentiella kunderna har helt enkelt inte råd att betala för en följeslagare.

– Jag tar 150 euro i timmen och det är förstås stora pengar för personer som knappt har några inkomster. Jag har kunder som gärna skulle träffa mig oftare, men de har helt enkelt inte råd, säger Karin Engel.

– Det är förstås ett stort problem, som knappast kommer att kunna lösas inom den närmaste framtiden. Jag tror inte att det är möjligt att staten eller sjukförsäkringen kommer att ta över de här kostnaderna, säger Hartmann.

Mot ett förbud

I Tyskland har man för tillfället en relativt liberal syn på prostitution. Lagstiftningen hör likaså till de mest liberala i Europa, men också här finns det de som talar för ett sexköpsförbud av svensk modell. Karin Engel har ingen förståelse för det här.

– Oj, då skulle många av mina kunder bli besvikna och olyckliga. Jag ser inte att prostitution i sig går att förbjuda. Behovet finns där oberoende av om prostitution är lagligt eller inte. Jag ser det jag gör som mycket viktigt, i synnerhet när det kommer till mina nuvarande kunder.

– Jag mår också själv bra av att jag kan göra en mänska lycklig. Jag hoppas att jag kan ge mina kunder lite mer självförtroende och kanske också hjälpa dem framåt i livet, säger Karin Engel.

Diskussion om artikeln