Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pedersöre och Kronoby utreder biogassamarbete

Från 2015
Uppdaterad 22.04.2015 11:00.
Yvonne Liljedahl-Lund, Bernt Storbacka, Tapio Härkönen, Åke Jåfs utreder en eventuell biogasanläggning.
Bildtext Yvonne Liljedahl-Lund, Bernt Storbacka, Tapio Härkönen, Åke Jåfs utreder en eventuell biogasanläggning.

Med stora lantgårdar och farmer har Pedersöre och Kronoby riklig tillgång på råvaror för biogasproduktion. Nu vill kommunerna utreda förutsättningarna för en gemensam biogasanläggning med hjälp av energikonsulter från Muutoksen Tuulet Oy.

- Förutsättningarna finns. Vi håller nu på att försöka få ihop pengar till en förberedande utredning, säger Yvonne Liljedahl-Lund, teknisk chef i Pedersöre.

Gott om råvara

I de energisyner som gjorts i Jakobstadsnejden framkommer att det finns stor tillgång på råvara för biogasproduktion.

Framför allt i Kronoby och Pedersöre som har stora lantgårdar för svin och boskap. Även stora mink- och rävfarmar producerar stora mängder gödsel.

Kommunerna har bekantat sig med Jeppo Biogas som producerar metangas och rötat slam som används som gödselmedel på åkrar.

Metangasen värmer upp Mirka AB:s anläggningar i Jeppo och transporteras för att värma upp Snellmans fabrik.

Råvaran kommer från nöt- och svingårdar, pälsfarmer och potatisförädlingen och man använder också slaktrester från Snellman AB i Jakobstad.

Sammanlagt kan anläggningen ta emot 90 000 kubikmeter råvara per år.

Det är en liknande modell som Pedersöre och Kronoby planerar.

- Vi vill utreda för en ganska stor anläggning med en omsättning på ungefär 10 miljoner euro per år. Vi vill utreda vad en sådan anläggning skulle kosta och hur lönsamheten ser ut, säger Bernt Storbacka, teknisk chef i Kronoby.

Statligt stöd

Jeppo Biogas Ab har sammanlagt fått drygt fyra miljoner euro i statligt stöd.

- Det finns möjlighet att få statligt bidrag på kring 30 procent, säger Storbacka.

Om finansieringen ordnas kommer energikonsulterna Tapio Härkönen och Åke Jåfs på Muutoksen Tuulet Oy att genomföra en förberedande utredning ännu detta år.

- Att ta tillvara biogas på detta sätt är ett sätt att förbättra miljön och gödseln blir mera luktfri och bättre hanterbar, säger Åke Jåfs på Muutoksen Tuulet Oy.

Jåfs säger att biogasanläggningar är på kommande även i Finland.

- Enligt EU-strategier är målsättningen öka biogas användningen. Vi är på efterkälken i Finland om vi jämför med Sverige och speciellt Danmark och Tyskland där biogas ren länge utvunnits ur gödsel, säger Jåfs.