Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Invandrarkritiska: Tyskar kunde vi kanske ta emot

Från 2015
Uppdaterad 22.04.2015 09:32.
Handskakning.
Bild: Yle/Catariina Salo

Befolkningen åldras och personer i arbetsför ålder minskar. De som svarat på Yles webbförfrågan är trots det bara beredda att ta emot fler invandrare från västeuropeiska länder.

Under de senaste åren har invandringen till Finland till största delen bestått av personer från länder som likt Finland har en åldrande befolkning. Flest invandrare kommer från Estland, Sverige och Ryssland.

De som svarat på Yles webbförfrågan om arbetskraftsinvandring föredrar att invandringen också i fortsättningen kommer främst från dessa länder.

Yle Uutiset fick in 3107 svar på förfrågningen som de publicerade på sin webbsida förra veckan. Förfrågningen var öppen för alla, så resultatet ger inte en representativ bild av finländarna.

Resultaten kan ändå ge en antydan om vad Yles läsare anser om arbetskraftsinvandring.

Av de som svarade tror tre av fyra inte att invandring överhuvudtaget är lösningen på Finlands brist på arbetskraft.

Om man ändå måste ta emot invandrare så föredrar de som svarade personer från Tyskland, Sverige, Estland, Storbritannien och USA. Bland dem som inte tror att bristen på arbetskraft kan lösas med ökad invandring var Tyskland det populäraste landet.

"Inte hållbart"

Resultatet förvånar inte forskaren Pekka Myrskylä som i januari sammanställde en rapport om invandring för Näringslivets Delegation EVA. Enligt rapporten måste invandringen till Finland fördubblas för att antalet personer i arbetsför ålder ska hållas på samma nivå som förr.

utvecklingschef vid Statistikcentralen
Bildtext Forskare Pekka Myrskylä.
Bild: YLE

- Man önskar få västeuropeiska invandrare hit. Men Finland är inte särskilt lockande för dem, säger Myrskylä.

Enligt honom har företagens internationalisering gjort att det nog kommit en del utländska arbetare till Finland, men majoriteten av dem är här för att genomföra något projekt och sedan åker de tillbaka till sitt hemland.

Eftersom åldrande befolkningar är ett allmänt europeisk problem säger Myrskylä att det inte är en hållbar lösning att bara ta emot invandrare från dessa länder.

De som svarade på förfrågningen fick också välja tre länder från en lista med 20 länder. På listan fanns de länder från vilka flest invandrare kommit till Finland.

De länder som nämndes minst var Iran, Rumänien och Irak. Flera av dessa länder har en betydligt yngre befolkning än västeuropeiska länder.

”Svårt utan ökad invandring”

Enligt Myrskylä finns det inga enkla lösningar på den sinande mängden personer i arbetsför ålder om man inte vill öka invandringen. Även om man skulle få upp nativiteten dröjer det länge innan det ger någon verkan.

- De som föds nu går in i arbetslivet om 25 år. Vi har nytta av dem först på 2040-talet, säger Myrskylä.

Enligt befolkningsprognosen kommer Finland 2030 att ha hundra arbetsföra personer per 157 icke-arbetsföra personer.

Yle Uutiset/ Petri Raivio

Diskussion om artikeln