Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Homohistoria - nu bleknar skammen

Från 2015
Uppdaterad 04.09.2017 15:10.
Prideflagga på prideparaden i Paris 2009.
Bild: EPA/IAN LANGSDON

Dödsskjutningarna på gayklubben i Orlando aktualiserar en mörk historia. Hur homosexualitet har behandlats i medierna speglar synen på sexuella minoriteter. Vi har gått från censur och fördömande till öppenhet och en större tolerans.

Texten skam på röd bakgrund
Bild: Yle / Rivet ur arkivet

Kati Mustola berättar att det sommaren 1966 tydligen rådde brist på skandaler på Iltasanomat. Två unga journalister skickades ut på hemligt uppdrag i äkta Wallraffstil, vilket resulterade i en skandalartikel.

homopesä Helsingissä, artikel i Iltasanomat 10.6.1966
Bildtext Artikel i Iltasanomat 10 augusti 1966
Bild: Yle / Lotta Wigelius-Wulff

Att det samtidigt pågick en livlig diskussion om en liberalare syn på sex i samhället gjorde att man reagerade starkt på den här typen av skandaljournalistik. Nu ville man ändra på strafflagen. Framförallt finlandssvenskarna var aktiva, påverkade av diskussionsklimatet i det övriga Norden, och tyckte att det här inte får hända i ett civiliserat samhälle.

Ur programmet Oletko sinä? kertomus homoseksuaalisuudesta, 1969
Bildtext Filmen stoppas av juridiska skäl
Bild: Yle / Rivet ur arkivet

Några år senare gjordes filmen Oletko sinä?/Är du? Det är en berättelse om homosexualitet. Filmen är fiktiv men baserar sig på verkliga händelser. Manus skrevs av Jorma Elovaara och pseudonymen Rauno Vinermo i samarbete med Claes Andersson i egenskap av psykiater.
Rundradion stoppar filmen år 1969. Homosexualitet är ett brott i Finland.

Rivet ur arkivet: Homosexuella och körkort - Spela upp på Arenan

Sociologen Kati Mustola jämför uppmaningsförbudet med den lag som nyligen godkändes i Ryssland. Hos oss hade den ett starkt inflytande på 70-talet. Varje gång YLE sände något positivt om homosexualitet så blev det en polisanmälning. Den kristdemokratiska riksdagsledamoten och Asser Stenbäck, den tidens Päivi Räsänen, var mycket snabb att polisanmäla.

Svart-vit bild ur programmet Homosexualitet, en mionoritet, år 1975
Bildtext Ett tidigt program om homosexualitet
Bild: Yle / Rivet ur arkivet

På 70 talet skriver Martin Schreck, ordförande för SETA att ”det finns ett allmänt kulturellt förtryck. Hem, skola och massmedier förmedlar ideal som är ensidigt heterosexuella. Om homosexualitet behandlas, så är det som sensation eller personlig tragedi. Det enda samhället erbjuder unga homosexuella är skuldkänsla, rädsla, ensamhet och isolering.”

Citat av Martyin Schreck, 2014, vit text på röd bakgrund
Bild: Yle / Rivet ur arkivet

När den unga ungdomsledaren Seppo Kivistö 1974 fick sparken från kyrkan p.g.a. att han var homosexuell gav det upphov till en av de allra första demonstrationerna, berättar Kati Mustola. De var ett fyrtiotal människor som demonstrerade i gamla kyrkans skvär. Demonstrationen gav en liten försmak av dagens massparader.

urklipp, Seppo Kivistö blir uppsagd p.g.a. homosexualitet 1974
Bild: Yle

Man kan ana en försiktig uppmjukning av attityder, trots att ett starkt fördömande dominerar. 1977 skriver Jarl Nyberg i Hbl att mänsklighetens historia berättar om åtskilliga högtstående kulturer med starka inslag av homosexualitet "De må ha sitt för sig. Med de gör inte klokt att ta sig en högljudd utmanande ton mot den reserverade hållningen hos ett folkflertal, för vilken det normala är det naturliga”

Citat av Jarl Nylund, Hbl, vit text på röd botten
Bildtext debatt i Hbl på 70-talet
Bild: Yle / Rivet ur arkivet

Just när attityderna har blivit aningen liberalare bryter Aids ut. Det talas om aids som guds straff och vår tids pest. Vågar man dricka ur samma glas, gå på en allmän toalett? I början förknippas sjukdomen helt och hållet med homosexuella män.

citat av Jonas Gardell om Torka aldrig tårar utan handskar
Bildtext Jonas Gardell om Torka aldrig tårar utan handskar
Bild: Yle / Rivet ur arkivet

2012 kommer Jonas Gardells romantrilogi om 1980-talets aidsepidemi, "Torka aldrig tårar utan handskar".
Jonas Gardell berättar i en intervju, att Dagens Nyheter inte på 80-talet accepterade dödsannonser över män som sörjdes närmast av män. Man tyckte det var ”ovärdigt”.

Trots att Aids var en fruktansvärd katastrof så bidrog sjukdomen till att öppna samhällets ögon för de homosexuellas situation

urklipp i Iltasanomat 1983 om aids
Bild: Yle / Rivet ur arkivet

1985 får de alternativa rörelserna mera utrymme i Radio City. Då startar de homosexuellas radioprogram ”Puskaradio”, som sänds varje vecka.

1986 skriver Hbl om den 49-åriga servitören Gianfranca Tasca i Italien, som berättar att attityderna håller på att förändras trots att problemen är ungefär de samma som när han som tonåring blev medveten om sin homosexualitet. ”Ensamhet. Konflikter. Familjen som undrar varför man inte gifter sig. Mamma som gråter när sanningen avslöjas. Pappa som skäms över sin son. Grannarna som inte bör få veta något.”

1994 ordnas en symbolisk vigsel förhomosexuella i Esplanadparken
Bildtext Symbolisk vigsel 1994
Bild: Yle

När det lesbiska paret Eva Dahlgren och Efva Attling gifter sig i Sverige blir det fart på debatten också hos oss. 1994 ordnas en symbolisk vigsel i Esplanadparken. Då har vi fortfarande i Finland en lag som förbjuder att uppmana till homosexualitet.

Pentti Holappa sade redan på 60 talet att det är en mycket långsam process

Pentti Holappa intervju - Spela upp på Arenan

I mars 2002 blir det möjligt att registrera sitt partnerskap.

Ut ur skåpet

Riko Eklundh, skådespelare, berättar hur det var när han kom ut ur skåpet. ”Det fanns nästan inga homosexuella och fanns de, var de lite kufiska och speciella, inte mainstream som det är nu”.

Rivet ur arkivet: Riko Eklundh, intervju om homosexualitet - Spela upp på Arenan

2003 kommer boken ”Ulos kaapista” / ”Ut ur skåpet”, redigerad av Marja Leena Parkkinen, som själv är mamma till en lesbisk dotter. Olika personer berättar hur det har varit att komma ut ur skåpet för att bearbeta sina egna känslor och dela med sig av sina erfarenheter.

Homosexualitet är inte ett problem. Ifall någon gör ett problem av det, är det hans eget. Det viktiga är att förstå att det är jämförbart med att vara vänsterhänt, ha ljus hud eller bruna ögon.

― Paavo, född 1978

En del medelålders personer tog kontakt, men tyckte att det var för svårt att gå tillbaka till de traumatiska upplevelser de hade haft som unga. Olli, född 44, berättar att det skulle ha varit det bästa att redan som 17-åring säga som det var: Hör du mamma, jag älskar den här mannen. Men år 1962 var det inte möjligt.

norskt bögpar i Yle program om homosexualitet 1975
Bild: Yle

Klimatet har varierat under olika tider. Tidigare var det mesta osynligt, men ibland har det skymtat fram en homosexuell subkultur. Under det glada 20-talet var klimatet lite mindre fördömande än under det mörka 30-talet, som kulminerade i Nazitysklands fruktansvärda förföljelser. Oftast har storstaden varit lättare att existera i än landsbygden. Barer och parker i storstaden erbjöd de homosexuella en aning större frihet.

1894-1971 är homosexualitet ett brott i Finland, plansch med årtal och paragraf
Bildtext Mellan de här åren var homosexualitet ett brott
Bild: Yle / Rivet ur arkivet

Homosexualitet är länge förbjudet enligt lag i Finland

1951 döms 75 män och 12 kvinnor i Finland

1968 grundas Diskussionsklubben Psyke

1971 avlägsnas brottsstämpeln

1974 grundas SETA

1975 ordnas den första "Homosexuella Frigörelseveckan”

1978 vajar regnbågsflaggan för första gången i San Fransisco

1981 är homosexualitet inte längre en psykiatrisk diagnos

1983 får Finland sitt första aidsfall

1985 ger Radio City de homosexuella en röst

1999 stryks lagen som förbjuder "uppmaning till homosexualitet”

2000 ordnas Helsinki Pride för första gången

Grafikplansch med texten pride
Bildtext Skammen bleknar
Bild: Yle / Rivet ur arkivet

Regnbågsflaggan är en allmän symbol för Pride-parader i hela världen, som hyllar solidaritet med sexuella minoriteter.

Snart är äktenskap möjligt

I programmet Utstötta föregångare på 80-talet talar författaren Pirkko Saisio om hur det finns en massa ritualer kring heterosexuellas giftermål medan de homosexuella saknar allt samhälleligt stöd och är tvungna att börja från noll.
Det var en lång process att få igenom lagen om registrerat partnerskap. 2002 blev det verkligt. Många eldfängda debatter har förts, framför allt inom kyrkan, mellan konservativa och liberala krafter.

Citat av Kai Sadinmaa, 2014, vit text på röd bakgrund
Bild: Yle / Rivet ur arkivet

Större synlighet

Länge övervakar lagen, medicinen och kyrkan de sexuella gränserna och länge handlar det om en osynlig historia. Först på 2000- talet blir det en del av historieskrivningen.
2006 sänder Teema en omfattande serie i 4 delar, Homo-Suomen historia. Trots att toleransen hade ökat ville en tredjedel av de tillfrågade inte ställa upp på en intervju.

2007 öppnar en utställning om Regnbågs-Finland i Vanda stadsmuseum, om de sexuella minoriteternas historia. I den digra utställningskatalogen berättar Kati Mustola och Johanna Pakkanen hur en kriminell, sjukdomsstämplad och syndig minoritet småningom uppnår en nästan jämställd nivå i samhället.

Det har inte alltid varit lätt eller ens möjligt att komma ut ur skåpet, att vara öppen om sin sexuella läggning. I Homo-Suomen historia berättar författaren Mirkka Rekola att det länge inte fanns något att komma ut till. Nu har klimatet förändrats. T.ex. bestämde sig radioredaktören Ted Urho att komma ut ur skåpet i en direktsändning.

Skamfläcken börjar blekna, flera familjerättsliga förbättringar har trätt i kraft under 2000-talet, skriver Jeanette Östman i sin och Johanna Korhonens bok Klartext (med alla respekt) ord om sexualitet och kön

Det börjar hända på 2000-talet

 • 2001 lagen om registrerat partnerskap
 • 2007 lagen om assisterad befruktning för kvinnor, ensamstående och samkönade par
 • 2009 lagen om intern adoption för samkönade par i registrerade parförhållanden
 • 2010 könsneutral äktenskapslag utreds
 • 2012 medborgarinitiativ om en könsneutral äktenskapslag
 • 2013 Ja kampanjen / Tahdon kampanja
 • 2017 en könsneutral äktenskapslag

 • 20nde landet i världen


  Finland håller på att bli det 20nde landet i världen med en jämlik äktenskapslag, ett stort steg mot ett jämlikare Finland

  grafisk plansch med sexuella minoriteter
  Bildtext Det kommer mer
  Bild: Yle / Rivet ur arkivet

  Kati Mustola kommenterar begreppet Queer , som varken har en bra svensk eller finsk översättning. Å ena sidan är det viktigt att få en identitetskategori. Jag är lesbisk, jag är bög, jag är bisexuell, men å andra sidan, och framför allt för en yngre generation är det viktigt att inte placeras i en låda utan de vill ha mera flytande identiteter. Det kallas queer.

  Citat ur boken Klar text av bl.a. Johanna Korhonen, vit text på röd botten
  Bild: Yle / Rivet ur arkivet

  River ur arkivet: Homo i Yle fem och på Arenan.

Mer om ämnet på Yle Arenan