Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU-kommissionen: Gazprom bryter mot antitrustregler

Från 2015

EU-kommissionen anklagar den ryska naturgasjätten Gazprom för att missbruka en alltför dominerande ställning på gasmarknaden i Central- och Östeuropa.

Företaget går inför att till exempel dela upp gasmarknaden och göra det svårare för kunderna att sälja gas vidare över gränserna.

Enligt kommissionen leder det till att gaspriserna blir oskäliga i fem medlemsstater; Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Strider mot antitrustreglerna

Företagets affärsmetoder strider mot EU:s antitrustregler, anser EU-kommissionen och ger Gazprom 12 veckor tid att svara på kritiken.

Kommissionen slår i sitt meddelande fast att gas är en grundläggande vara i vardagslivet: den värmer upp våra hem, vi använder gas för matlagning och för att producera elektricitet. Att upprätthålla en rättvis konkurrens på Europas gasmarknader är därför av yttersta vikt.

Vidare slås det fast att alla företag som är verksamma på den europeiska marknaden är skyldiga att följa EU:s regler, oavsett om de är europeiska eller inte.

Gazprom är den dominerande leverantören av naturgas i samtliga länder i Central- och Östeuropa med marknadsandelar som i vissa länder uppgår till 100 procent.