Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

För många skolor i Jakobstad

Bonäs skola i Jakobstad
Bildtext Bonäs skola är en av skolorna som är i dåligt skick.

Det finns för få barn och för många skolor i Jakobstad. Bildningsdirektör Jan Levander presenterade siffror för bildningsnämnden på onsdag kväll.

Det grundmaterial som Levander presenterade består av ekonomiska och statistiska uppgifter. Till exempel befolkningsutvecklingen, skolfastigheternas skick och vilket behovet av renovering är.

- Vi har ett minskande elevantal i Jakobstad, tyvärr, säger Levander.

Det gäller både på den svenska och den finska sidan.

Det finns en arbetsgrupp som jobbar vidare med rapporten och tanken är att gruppen i något skede ska föreslå för nämnden hur det framtida skolnätet ska se ut.

Före det ska stadsstyrelsen ta del av grundmaterialet.

- Vi har egentligen en skola för mycket per språkgrupp, säger Levander.

I dagsläget finns det fyra svenskspråkiga lågstadier och tre finskspråkiga i Jakobstad. Plus språkbadsskolan.

Renovering, sammanslagning eller nybygge?

Nämnden konstaterade att det finns ett behov av investeringar. I klarspråk: renoveringar eller nybyggen.

Det här behovet gäller inte bara skolorna, det finns flera daghem som sett sina bästa dagar.

Vilka skolor är då i sämst skick?

- Till exempel Vestersundsby och Bonäs är i sånt skick att de borde renoveras. Jag tycker att man borde utreda möjligheten att slå ihop dem, säger Levander.

I det här skedet tar rapporten inte ställning till vilka skolor och daghem som borde slås ihop eller stängas.

Församlingarna får fortsatt förtroende

På sitt möte beslöt nämnden också att erbjuda församlingarna och Folkhälsan fortsatt möjlighet att ordna eftermiddagsverksamhet.

Den enda skillanden från det gamla avtalet är att staden nu erbjuder sig att betala 21 000 euro per grupp och läsår. Tidigare var summan 20 000.

Staden ordnar också eftermiddagsverksamhet i egen regi i Vestersundsby och Ruusulehto skolor.

Dagvårdspersonalen får det tryggare

En god nyhet för dagvårdspersonalen är att de nu ska tillsvidareanställas. De senaste åren har dagvården startat upp nya avdelningar när den traditionella familjedagvården sviktat.

Men verksamheten har varit osäker och därför anställdes personalen med tidsbundna avtal. I dagens läge finns det inte längre skäl för det.

Ett tjugotal platser med tillsvidareanställning lediganslås nu internt.