Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU-ledare möts om flyktingkrisen

Från 2015
Uppdaterad 23.04.2015 16:58.
Flyktingar försöker simma i säkerhet från sjunkande båt.
Bildtext Migranter försöker simma i säkerhet från sjunkande båt.
Bild: EPA Opielok Offshore Carriers

EU-ländernas stats- och regeringschefer samlas i dag till ett extra toppmöte i Bryssel för att behandla den akuta flyktingfrågan gällande Medelhavet.

Statsminister Alexander Stubb (Saml) kommer att delta i mötet för Finlands del.

Mohammed smugglades genom Europa

Mohammed smugglades genom Europa

EU-ledarna ska diskutera det tiopunktsprogram som kommissionen lade fram i måndags. Dels handlar det om att förstärka EU:s gränsbevakningsorgan med mer resurser, dels vill man förbättra förhållandena för de flyktingar som tar sig över havet.

En del av medlemsländerna vill också att Europa ska dela jämnare på ansvaret att ta emot flyktingar och avlasta Italien, Grekland och Spanien som nu tar emot de flesta.

Kommissionens tio punkter

  • Förstärka och utöka sök- och räddningsinsatserna Triton och Poseidon
  • Systematiskt beslagta och förstöra fartyg som används av människosmugglarna
  • Hålla regelbundna möten mellan berörda EU-organ
  • Skicka ut särskilda asylbehandlingsgrupper till Italien och Grekland
  • Försäkra att medlemsstaterna tar fingeravtryck på alla flyktingar
  • Se över möjligheterna för en nödmekanism för omplacering av flyktingar
  • Införa ett frivilligt vidarebosättningsprojekt, inriktat på ett antal personer som är i behov av skydd
  • Etablera ett nytt program för att snabbt kunna skicka tillbaka "irreguljära" flyktingar
  • Öka utbytet med länderna runt Libyen
  • Skicka tjänstemän till nyckelländer för att samla information om flyktingströmmar

Medlemsländerna understöder också kommissionens förslag att slå till mot smugglingsnätverken.

Italien vill se militära insatser

EU-länderna har tidigare haft svårt att nå samförstånd vad gäller flyktingarna som kommer till Europa över Medelhavet trots att de många olyckorna har väckt stor oro inom EU. De konkreta handlingarna har ofta uteblivit.

- Italien kräver nu mer än prat och tomma ord. Tyngdpunkten ligger helt klart på att få ett slut på människosmugglingen. Italien har till och med krävt militära åtgärder, berättar reportern Petri Burtsov från Sicilien.

Italien är redo att leda de här militära insatserna. Landets försvarsminister har sagt att Italien vet var smugglarna har sina båtar och vilka rutter de använder.

Militära insatser medför ändå flera problem. För att genomföra dem behövs exempelvis ett godkännande från FN eftersom människosmugglarnas båtar skulle förstöras nära Libyens kust.

Lättare sagt än gjort

För att förstärka räddnings- och gränsbevakningsorganen behövs pengar. Vem som ska betala är den kritiska frågan.

- Till pappers kan det vara relativt lätt att bestämma hur mycket pengar Frontex ska få, men i verkligheten krävs bidrag av medlemsländerna och det är få som har lovat något, säger utrikesreporter Viktor Heikel.

Sverige hör till länderna som lovat att skicka både flyg och båtar för att stödja räddningsinsatserna.

I många länder finns det också en stor ovilja att ta emot fler flyktingar, speciellt de som kommer från fattiga länder.

- Det är nog svårt att se att länderna skulle öppna gränserna ens temporärt, säger Heikel.

Krav på snabba åtgärder

FN: generalsekreterare Ban Ki Moon har vädjat till de europeiska ledarna att de ska agera snabbt. I ett brev uppmanar han till att utveckla effektivare sök- och räddningsoperationer och lagliga sätt att emigrera.

Också människorättsorganisationen Amnesty International har uttryckt sin oro över situationen. De kräver att EU-ledarna vidtar omedelbara och effektiva åtgärder för att förhindra fler katastrofer på Medelhavet.

Internationella migrationsorganisationen IOM uppskattar att fler än 1 600 flyktingar har mist livet på Medelhavet i år.

Trycket på att vidta åtgärder har ökat efter att 700-900 personer drunknade förra söndagen.

Flyktingarna som försöker ta sig till Europa över Medelhavet utsätter sig för stora risker. Båtarna är ofta i dåligt skick och överbelastade.

Diskussion om artikeln