Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Google har tagit bort hundratusentals sökresultat

Från 2015
google

Google har under ett knappt år tagit bort hundratusentals sökresultat på användarnas begäran.

Sedan EU-domstolen för ett knappt år sedan beordrade Google att ta bort felaktig, föråldrad och irrelevant information från sökresultaten, har sökmotorjätten varje dag fått 2 500 ansökningar om att få bort sökresultat. Drygt 40 procent av ansökningarna har godkänts.

Finländarna har kontaktat Google aktivare än EU-medborgarna i medeltal.

Om Google vägrar ta bort ett sökresultat kan man ta fallet vidare genom att överklaga till dataskyddsombudsmannen. Dataskyddsombudsmannen har under året fått ta ställning till 50 fall där finländare har varit missnöjda med Googles utslag.

Hittills har inget fall gått så långt som till domstol, utan Google har tagit bort sökresultaten då dataskyddsombudsmannens har begärt det.

Enligt dataskyddsombudsman Reijo Aarnio finns det fortfarande mycket som är oklart med de nya reglerna. Det är till exempel inte säkert om sökresultatet försvinner för gott, eller om det kan dyka upp i Google eller någon annan sökmotor igen någon gång i framtiden.