Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Yrkeshögskolorna vill också ha studenthälsa

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Tandläkarbesök.
Bildtext Arkivbild. Tandläkarbesök.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

För de som studerar på yrkeshögskolor blir det oftast att söka sig till stadens eller kommunens vårdtjänster. Samtidigt har alla som studerar på universitet rätt till Studenthälsans tjänster.

En klar orättvisa, anser Katri Manninen, viceordförande på Finlands studerandekårers förbund (SAMOK) som är yrkeshögskolestuderandes intressebevakningsorganisation.

- Universitetsstuderande får bättre service, säger Manninen.

Vården varierar från kommun till kommun

Servicenivån för de som studerar på yrkeshögskola varierar givetvis från kommun till kommun, beroende på hur mycket resurser som satsas på de studerande.

- Ser man till hela landet går det 13 000 yrkeshögskolestuderande på en läkare, säger Manninen.

Manninen själv söker sig till den kommunala vården när hon är sjuk. Där är köerna ofta långa.

- Så har ju också Studenthälsan sysslat med studerandevård i 60 år. Därmed har de bättre kunskap om just de studerandes behov, säger Manninen.

På Metropolia där Manninen studerar finns det visserligen tillgång till vård men resurserna är inte tillräckliga, enligt Manninen.

Till nytta för alla

På yrkeshögskolan Novia i Vasa håller studerandekåren Noviums viceordförande Niklas Andersson med Manninen.

Niklas Andersson, viceordförande för studerandekåren Novium.
Bildtext Niklas Andersson.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

- Det skulle vara till nytta för alla om också yrkeshögskolorna skulle få ta del av ett fungerande system, säger Andersson.

I Finland är medlemskap i studentkåren obligatorisk för de som studerar på universitet. På yrkeshögskolorna är läget ett annat.

- Det krävs inte att man betalar studerandekårens avgift för att få studera på Novia, säger Andersson.

Om Studenthälsan också skulle omfatta yrkeshögskolorna är det bara rimligt att också yrkeshögskolestuderande börjar betala för hälsovården. En stor del av universitetens kåravgift går nämligen till just Studenthälsan.

Andersson skulle personligen gärna betala mer för att få tillgång till Studenthälsans tjänster.

- Då vet man att man får vård om man behöver det.

Partierna ger tummen upp

Inför riksdagsvalet ordnades en så kallad koulutuslupaus-kampanj. En av punkterna som lyftes fram var att också yrkeshögskolorna skulle få ta del av Studenthälsans tjänster.

Ett pilottest gjordes mellan 2011 och 2014 där ett par yrkeshögskolor fick sina hälsovårdstjänster från Studenthälsan.

I samband med koulutuslupaus-kampanjen ombads alla partier ta ställning till om också yrkeshögskolestuderande ska omfattas av Studenthälsans tjänster.

Alla var rörande överens om att så borde ske. I dagarna har SAMOK också försökt få tag på alla kandidater som blev invalda för att höra deras ståndpunkt.

- Vi fick tag på 126 ledamöter och av dem stöder 106 en utvidgning av tjänsterna till yrkeshögskolestuderande. Över hälften alltså, säger Katri Manninen.

Det är en rätt självklar sak att stöda. Sen är det en annan sak vad det finns pengar till i en tid där statsskulden bara växer och det också talas om att skära ner på utbildningen.

Yrkeshögskolorna vill ha också använda sig av Studenthälsan

1:17