Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tuffa krav för nytt partistöd

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Valaffischer i Helsingfors Vallgård 11.4.2015
Bildtext Småpartiernas valafficher inför riksdagsvalet 2015.
Bild: YLE/Linus Lång

Partistöd borde också betalas ut till partier som inte lyckats få mandat i riksdagen, det föreslår en arbetsgrupp vid justitieministeriet. Men villkoren är för tuffa för alla de partier som i dagens läge står utanför riksdagen.

Med sitt förslag vill justitieministeriets arbetsgrupp ge bättre verksamhetsförutsättningar för de partier som hamnar utanför riksdagen. Storleken på partistödet för småpartierna skulle avgöras av deras röstetal i valet medan riksdagspartierna skulle få stöd enligt antal mandat. Arbetsgruppen föreslår också att användningen av partistödet ska övervakas av statens revisionsverk i stället för justitieministeriet.

För hårda krav

Men enligt arbetsgruppens förslag skulle det krävas ett väljarstöd på minst 2 procent i det senaste riksdagsvalet för att få partistödet. Det här är mer än något av de så kallade småpartierna klarade av i årets val.

Störst av småpartierna blev Piratpartiet med ett understöd på 0,8 procent. Minst var partiet För de fattigas väl, FFV, vars understöd avrundas till noll procent (623 röster). Alla partiers understöd hittar du i Yles resultatservice.

Inför riksdagsvalet har småpartierna kritiserat det nuvarande partistödet som bara gynnar riksdagspartierna. I fjol betalades sammanlagt 34 miljoner euro i partistöd till partierna i riksdagen.

Nya regler kring partiregister och valfinansiering

Enligt arbetsgruppen borde också lagstiftningen ändras så att partier som tidigare lyft partistöd inte stryks från partiregistret trots att de inte kommit in i riksdagen de två senaste valen. Partierna skrivs i dagens läge ut ur partiregistret om de inte lyckats få en kandidat invald det senaste riksdagsvalet.

För tillfället finns 16 partier inskrivna i partiregistret och för att grunda ett parti krävs det 5000 anhängarkort. Korten måste vara undertecknade av personer som stöder partiet och är röstberättigade i kommunalval, riksdagsval eller Europaparlamentsval.

Justitieminiteriets förslag inehåller också nya regler om valfinansiering. Enligt förslaget skulle statens revisionsverk också få granska valfinansieringen hos stödföreningar i presidentvalskampanjerna. I samband med EU-valet skulle också ledamöteras andra ersättare vara tvugen att redovisa sin valfinansiering.

Diskussion om artikeln