Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Rudus vill börja med marktäkt i Box

Från 2015
Uppdaterad 24.04.2015 15:33.
En marktäkt.
Bildtext (arkivbild)

Ända sedan 2011 har Rudus haft planer på marktäkt i Box i Sibbo. Nu har bolaget lämnat in en ny ansökan om miljötillstånd till byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun.

Rudus ansöker om tillstånd för tagande av bergmaterial på fastigheterna Hagens Rnr 753-403-1-78, Kullovägen Rnr 753-403-2-86 och Johans Rnr 753-403-1-29 i Box i Sibbo.

Planeringsområdet, som ligger söder om motorvägen och i närheten av Nya Sköldviksvägen, är 44,6 hektar stort. Täktområdets areal är 36,4 hektar och schaktarealen 32,6 hektar.

Rudus ansöker också om tillstånd för att inleda verksamheten oberoende av ett eventuellt ändringssökande.

– Det handlar om en gammal fråga, men ett nytt projekt. Redan 2011 har Rudus gjort en miljökonsekvensbedömning och ansökan har fyllts på sedan dess, men ingen verksamhet pågår där just nu, säger miljövårdsinspektör Saija Ruponen vid Sibbo kommun.

Oro för vart vattnet försvinner

Sibbo gjorde en kungörelse om Rudus ansökan redan 2012. Nu har kommunen gjort en ny kungörelse eftersom ansökningsuppgifterna har ändrats. Dessutom kan det ha skett ett fel då kommunen hörde berörda parter.

De anmärkningar som lämnades in då kommer att beaktas den här gången också.

– Sällan brukar det ju komma positiva anmärkningar. De vi fick för tre år sedan handlade mest om det vatten som uppstår vid marktäkten och vart det ska ledas, säger Ruponen.

Sibbo Naturskyddare motsatte sig planerna

Anders Albrecht är ordförande för Sibbo Naturskyddare rf.

Han har ännu inte hunnit sätta sig in i det aktuella projektet, men minns att föreningen gav ett utlåtande för något år sedan.

– Då föreslog Rudus två områden och vi ansåg att ingendera var bra. Vi tyckte att man inte borde spränga berg över huvud taget eftersom det är så definitivt, säger Albrecht.

Sibbo Naturskyddare ansåg dessutom att om det ändå absolut måste tas bergmaterial någonstans, så är det område i närheten av Nya Sköldviksvägen som också nu är på förslag bättre.

– Jag känner ändå inte till området tillräckligt bra för att kunna säga mer i det här skedet. Men vi kommer definitivt att följa med planerna.

Ansökningshandlingarna finns framlagda i Sockengården mellan den 23 april och den 25 maj. Skriftliga anmärkningar och åsikter ska lämnas in senast den 25 maj.