Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mer samarbete mellan högskolor efterlyses

Från 2015
Anna-Kajsa Blomqvist och Niklas Andersson.
Bildtext Anna-Kajsa Blomqvist och Niklas Andersson.
Bild: Yle/Kati Enkvist

Universiteten och yrkeshögskolorna borde ha ett närmare samarbete. Det anser Anna-Kajsa Blomqvist, tidigare aktiv inom högskolepolitiken och Niklas Andersson, vice ordförande för Studerandekåren Novium.

När Yle ordnade valdebatt inför riksdagsvalet blev den så kallade dualmodellen aktuell igen. Modellen innebär att yrkeshögskolor och universitet ska vara åtskilda varandra.

- Man kan bäst förklara dualmodellen med att det i dag utbildas personer för olika behov. Näringslivet har sina behov och offentliga sektorn har sina behov. Jag tror att det är bra för studerande att det finns olika alternativ. Alla vill kanske inte ha en teoretisk utbildning utan en mera praktisk sådan, säger Blomqvist.

- Ja, alla är vi olika och det är bra att det går att välja. Själv föredrog jag yrkeshögskola i och med att utbildningen är mera praktisk, säger Andersson.

Ännu långt åtskilda

Utbildningarna på högskolorna har lärt sig av varandra, men ännu finns det stora skillnader. Blomqvist anser att man åtminstone kunde börja utbyta element sinsemellan.

- Inom universitetsutbildningen borde man satsa på till och med obligatorisk praktik. I och med det skulle studerande få en bättre arbetslivsåterkoppling. Det är yrkeshögskolornas styrka.

Andersson vill inte ha mera teori i sin utbildning.

- Stor del av vår utbildning är praktik och det kunde även fungera inom universitetsutbildning. Men åtskilda borde utbildningarna ändå vara. Själv efterlyser jag inte mera teoretisk utbildning, det har vi tillräcklig av.

Forskning kan göras av båda

Forskning är inte något som universiteten ska ha ensamrätt på. Det menar både Blomqvist och Andersson.

- Det finns inget problem med att både universitet och yrkeshögskolor bedriver forskning. Det finns definivt plats för både och, säger Andersson.

- Nej, forskningen konkurrerar inte med varandra. Det är bara positivt att flera bedriver forskning.

Ska universiteten och yrkeshögskolor börja samarbeta mera?

- Ja, det finns redan ett ganska utbrett samarbete men det marknadsförs för dåligt. Studerande vet kanske inte om möjligheterna, säger Blomqvist.

- Jag tror att vi bättre på samarbete här i Vasa jämfört med många andra ställen, men det finns alltid rum för förbättring, säger Andersson.

Då yrkeshögskolorna skapades var det tänkt att de inte skulle bedriva forskning. Forskningen skulle skötas av universiteten.

I dag ökar yrkeshögskoleutbildningarna och allt fler av examina som avläggs vid en yrkeshögskola liknar den examen man får från ett universitet.

Anna-Kajsa Blomqvist och Niklas Andersson anser att högskolorna borde samarbeta mera

6:11