Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå och Raseborg tvistar om skolskjutsersättning

Från 2015
skolskjutsmärke
Bildtext Ingå kan säga upp avtalet med Raseborg.

Ingå och Raseborg har olika åsikt om hur Ingå kommun ska betala för skolskjutsar för Ingåelever som går i skola i Raseborg.

Ingå har bett Raseborg utreda två skolskjutsräkningar från 2012 och 2013. Ingå hävdar att kommunen har betalat mer än de verkliga kostnaderna per elev.

Ingå anser att kostnaderna för skolskjutsar ingår i hemkommunsersättningen. Men Raseborgs stad anser att staden har fakturerat Ingå enligt skolsamarbetsavtalet.

Ingå kommunstyrelse ska på måndag ta ställning i frågan. Förslaget är att Ingå ber Raseborg ändra avtalet så att kostnaderna ingår i hemkommunsersättningen.

Om Raseborg inte vill förhandla säger kommunen upp avtalet med Raseborg, heter det i förslaget.