Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Barn är alltid mest utsatta vid katastrofer"

Från 2015
Uppdaterad 26.04.2015 18:31.
Skola i Nepal
Bildtext Rädda Barnen har verkat i Nepal sedan 1976.
Bild: Rädda Barnen

Vi har rätt bra katastrofberedskap i Nepal sedan länge, säger Max Holm, informatör för Rädda Barnen i Finland.

- Vi kan rycka in direkt efter översvämningar, jordskred eller jordbävningar. Rädda Barnen har lager med nödhjälpsartiklar runtom i landet, och de har direkt tagits i bruk.

Räddningsutrustning i Nepal
Bildtext Med biståndspengar har Nepal fått räddningsutrustning.
Bild: Rädda Barnen

Hjälporganisationer har inlett insamlingar

Flera hjälporganisationer förbereder sig på att hjälpa dem som drabbats av jordbävningskatastrofen i Nepal.

Rent vatten i Nepal
Bildtext Tillgången till rent vatten försvåras vid katastrofer.
Bild: Rädda Barnen

Vilken slags hjälp är viktigast just nu?

- Det är viktigt att man kan erbjuda skydd åt alla dem som har förlorat sina hem. Rent vatten, som utgör ett stort problem i samband med den här typens katastrofer, är särskilt viktigt.

- Barn är alltid mest utsatta vid katastrofer, och för dem är särskilt vuxennärvaron viktig vid katastrofer.

Rädda Barnen delar ut hygienförpackningar, husgeråd, tillfälliga skydd för 2000 familjer. Lagren har öppnats och utdelningen börjar på måndag.

Rädda Barnen färdigt på plats

- Vi var på plats omedelbart efter skalvet och mobiliserar alla resurser. Vi har också resurser som kan flygas in från olika ställen i Asien, säger Holm.

- Flygplatsen i Katmandu är särskilt viktig, och om den är stängd måste man hitta andra transportmöjligheter.

Kvinna hjälper pojke med utrustning
Bild: Rädda Barnen

Biståndsarbetet har pågått länge

- Nepal har varit Finlands officiella samarbetsland hur länge som helst, säger Holm. Rädda Barnen har funnits i Nepal sedan 1976.

Med en årsbudget på omkring 1 miljon euro kan man enligt Holm göra mycket för att förbättra strukturerna i landet. Utrikesministeriet står för 80 procent av finansieringen, donatorerna för resten.

Ett av världens fattigaste länder

Holm tecknar en snabb bakgrund till Nepal, landet som fortfarande bär spår av inbördeskriget:

- Nepal är ett av världens fattigaste länder, en fjärdedel av befolkningen lever i extrem fattigdom. Strukturerna i landet brister på många håll, och det har gällt att bygga upp utbildning, hälsovård, socialskydd, allt från grunden.

Vad har man kunnat åstadkomma med finländska skattepengar?

- Allt fler barn går i skola och har tillgång till sjukvård, och strukturer som socialskydd håller på att utvecklas.

Hur mycket påverkar katastrofer som denna biståndsarbetet i landet?

- Varje euro som måste användas för katastrofhjälp är en euro bort från själva biståndsarbetet, säger Holm. Nepal är väldigt utsatt för jordbävningar, översvämningar och jordskred.

Hur bor man i Katmandu, varför har så många byggnader rasat?

- Katmandu har expanderat starkt under senare år. Folk flyttar in, marken är dyr och därför bygger man högt i stället. Husen faller lätt samman om man inte har byggt dem med tanke på jordbävningar.

Första hjälp, Nepal, Rädda barnen
Bildtext Biståndspengar används också för att lära ut första hjälp.
Bild: Rädda Barnen
Rädda Barnen hjälper särskilt barnen som är mest utsatta i katastrofer.
Bildtext Barn och kvinnor utsatta vid katastrofer.
Bild: Rädda Barnen

Hur stor hjälpinsats är nu aktuell?

Max Holm är informatör för Rädda Barnen i Finland
Bildtext Långa arbetsdagar för informatör Max Holm vid Rädda Barnen i Finland på grund av läget i Nepal.
Bild: Yle/Anna Savonius

Holm har svårt att ge någon helhetsbild nu. Antalet omkomna i jordbävningen kommer att bli fler.

- Det är nog fråga om en massiv operation med många hjälpande parter, säger Holm.

Finska Missionssällskapet och medborgarorganisationen Plan arbetar också i Nepal. Det finns omkring 450 finländska fadderbarn i Nepal i Plans regi.

Yle Nyheter TV-nytt: "Det behövs pengar nu" - Spela upp på Arenan