Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ubåtsobservation utanför Helsingfors?

Från 2015
Uppdaterad 29.04.2015 14:38.
2 min

Marinen har observerat ett eventuellt undervattensobjekt på Finlands territorialvatten utanför Helsingfors.Marinens system lade märke till objektet 12-tiden på måndagen.

Det eventuella objektet lokaliserades innanför Finlands territorialvatten nära territorialvattnens yttre gräns utanför Helsingfors, skriver marinen i ett pressmeddelande.

Våra sensorer har anmält att det är ett eventuellt undervattensobjekt men mer kan man inte säga.

― Olavi Jantunen

Efterspaning utfördes med ytfartyg. En ny iakttagelse gjordes på natten till tisdagen.

Utifrån iakttagelserna gavs en varning med hjälp av lätta varningssjunkbomber tretiden på natten. Varningssjunkbomberna avger ett högt ljud men gör ingen direkt skada. Utredningarna kring ärendet fortsätter.

Enligt försvarsutskottets ordförande Jussi Niinistö är bruket av varningssjunkbomber exceptionellt.

- Såvitt jag förstår har man inte behövt ty sig till varningssjunkbomber sedan kalla krigets dagar, säger Niinistö.

Varningssjunkbomb.
Bildtext Varningssjunkbomb.

Kommodor: Svårt att bedöma allvaret

Vid Marinen vill kommodor Olavi Jantunen inte kommentera närmare var iakttagelsen gjordes. Han kan inte heller säga hurudant objekt det rör sig om.

- Våra sensorer har anmält att det är ett eventuellt undervattensobjekt men mer kan man inte säga, säger Jantunen.

Jantunen säger att förundersökningen nu har inletts. Allt material som övervakningssystemet har upptagit måste analyseras.

- Det kan ta allt från några dagar till några veckor tills vi har rapporten i handen och vet vad det var frågan om, säger han.

Finlands territorialvattengräns
Bildtext Observationen ska ha gjorts innanför territorialvattengränsen

Enligt Jantunen är det svårt att bedöma hur allvarlig situationen är då man inte vet vad det handlar om men han konstaterar att Marinen alltid tar det allvarligt då något rör sig innanför Finlands territorialvatten.

- Men vi har varnat objektet och läget är under kontroll, säger han.

Gränskbevakningsfartyget Turva utanför Helsingfors
Bildtext Gränsbevakningsfartyget Turva utanför Helsingfors.

Haglund: Försvarsmakten agerade enligt sin uppgift

Försvarsminister Carl Haglund konstaterar att det inte nödvändigtvis går att få reda på vad det är frågan om.

Det var uppenbart att signalerna tydde på att det fanns någon slags undervattensaktivitet innanför vår territorialvattengräns

― Försvarsminister Carl Haglund

- Förhoppningen är ju att man kan få möjligast mycket klarhet i vad som eventuellt har funnits där på havsbottnen men någon säkerhet får man nödvändigtvis inte, konstaterar Haglund.

Den här gången var det uppenbart att signalerna tydde på att det fanns någon slags undervattensaktivitet innanför vår territorialvattengräns och därför agerade Försvarsmakten enligt sin uppgift, säger Haglund.