Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Förvaltningsrådets ordförande Ilkka Kantola: Yle stärker den inhemska kulturen

Från 2015
Yles sändningstorn i Helsingfors
Bild: YLE / Anne Hämäläinen

Yles förvaltningsråd godkände bolagets bokslut vid det sista sammanträdet i sin nuvarande sammansättning den 28 april.

Yle förnyar sig

“Yle har bakom sig ett år som präglats av utveckling och förnyelse. Yle har lyckats med mycket: de stora internationella sportevenemangen, inhemskt drama, barnprogram och samhälleliga projekt samt utvecklingen av mediecampus”, säger förvaltningsrådets ordförande Ilkka Kantola.

Av Yles innehållssatsningar 2014 riktades 87 procent på inhemska innehåll. Bolaget betalade upphovsersättningar för sammanlagt 85,6 miljoner, vilket var 10 miljoner euro mera än året innan.

År 2014 har Yle satsat på webb- och mobiltjänster och ökat textningen av program samt tjänster på teckenspråk.

“Undersökningarna visar att allt fler finländare upplever Yle som viktigt både för samhället och för sig själva. Det är glädjande.”

Den dagliga tittartiden för Yles tv-kanaler ökade förra året med fyra minuter till 77 minuter per dag. Yle TV1 är den mest sedda tv-kanalen och Yle Radio Suomi den mest lyssnade radiokanalen i Finland.

“Yle konkurrerar inte om marknadsandelar med kommersiella medier. Yle är sin egen konkurrent och strävar efter förnyelse inom både distribution, samarbetsrelationer och innehåll. Endast genom förnyelse lyckas Yle i sin uppgift att vara ett pålitligt, högklassigt, mångsidigt och intressant finländskt mediebolag”, konstaterar Ilkka Kantola som avslutar sin ordförandeperiod.

Yles berättelser har publicerats

Yles förvaltningsråd godkände Yles styrelses verksamhetsberättelse och fastställde bolagets bokslut vid sitt sammanträde. Samtidigt godkände det förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om bolagets verksamhet år 2014.

Yles hela berättelseserie har publicerats på webben.

I maj utser den nya riksdagen Yles nya förvaltningsråd för mandatperioden 2015-2019.

För mera information
Förvaltningsrådets ordförande Ilkka Kantola, tfn 050 512 2173