Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Cecilia Floris: Kontrollen över kvinnokroppen – storbystat eller smalideal?

Uppdaterad 29.04.2015 14:21.
Cecilia Floris
Bildtext Cecilia Floris, kulturjournalist

Nyligen har en ny lag klubbats igenom i Frankrike. En lag som hindrar modeller med ett BMI under 18 arbeta framför kameran eller på catwalken.

BMI, body mass index, är ett system för att mäta en kropps relation mellan vikt och längd. Enligt världshälsoorganisationen går gränsen för undervikt vid 18,5.

Modell på  Sao Paulo's Fashion Week 2015
Bildtext Modell på Sao Paulo's Fashion Week 2015.

Kvinnans kropp anses icke­respektabel

Inom den klassiska modeindustrin ska en kvinna helst inte se ut som en kvinna. Snarare som ett barn med stora ögon och en hårlös kropp, utan varken bröst eller höfter. Barn kopplas samman med oskuldsfullhet medan en vuxen kvinnokropp som läses av som just ”kvinnlig” förknippas med sexualitet och ett syndigt leverne. Därför får det storbröstade idealet främst utrymme på herrtidningarnas uppslag där hon är den syndiga kvinnan i den syndiga kontexten. Placerad där enbart utifrån hennes kroppsbyggnad vilken då också klassas som icke­respektabel.

Varorna modellerna säljer anses alltså bli mer lättsålda om respektabilitet ingår i priset. Det är också därför bara de med kroppar som symboliserar kvinnlighet, kroppar med till exempel stora bröst, syns i sammanhang där kvinnor förväntas stå som sexsymboler. Kvinnor begränsas och delas in i kategorier utifrån uppfattningar kring deras kroppar och gränserna mellan respektabilitet och sexighet.

Här finns en ambivalens då det också sker en sexualisering av den väldigt smala kvinnokroppen, kopplat till en sexualisering av det oskuldsfulla barnet. Alla kvinnor sexualiseras, men på olika villkor. Det är två olika problem, men kommer man åt det ena kanske man i längden lättare kan komma åt det andra.

Även Jungfru Marias kropp omformas

En stor del av dagens modeller måste bli och hålla sig underviktiga för att kunna omforma sina kroppar till den barnkropp modeindustrin kräver. Medveten omformning av kvinnokroppen är dock intet nytt.

Hans Memling: Maria lactans
Bildtext Hans Memling: Maria lactans (Nationalmuseum Warszawa)

Marilyn Yalom beskriver i Bröstens historia (Ordfront, 1999) hur Jungfru Marias kropp i traditionella gestaltningar av henne ammande Jesusbarnet formas om för att inte likna den hos en kvinna. Det bröst som ammar barnet är ofta helt klotrunt, litet och ofta ser ut att vara placerat utanpå kläderna, en bra bit upp mot axeln.

Detta berodde inte, vilket man skulle kunna tro, på okunskap kring bröstens anatomi eller återgivning. Dessa gestaltningar är beslut. Då konstnärerna ansåg Jungfru Maria vara det heligaste tänkbara var det otänkbart att låta henne ha ett bröst som såg ut som ett vanligt kvinnobröst vilket kunde läsas av som sexuellt och därigenom icke­respektabelt.

Ingen långsiktig lösning

Samma strukturer som ligger bakom att forma Jungfru Maria från att vara kvinna formar dagens modeller till att likna barn. Kvinnokroppen anses inte vara respektabel och måste alltså ändras på.

Tyvärr blir regler om vilka kroppar som inte får visas upp samma sak som att bestämma hur en kropp inte får se ut. Men detta kanske samtidigt kan vara ett sätt att öppna upp för större frihet utanför dessa kategorier?

Det är inte någon långsiktig lösning att lagstadga om hur kroppar kan och får se ut, men precis som med kvotering så ser jag det som ett medel för att nå fram till målet. Målet att inte slentrianmässigt omedvetet kvotera in till exempel vita män i bolagsstyrelser, och målet att inte ha en given bild av hur smal en kvinna måste vara för att få fungera i marknadsföring av varor.

Modell på catwalk. A model presents a creation from the Fall/Winter 2015/16 Ready to Wear collection by French designer Hedi Slimane for Saint Laurent Paris fashion house during the Paris Fashion Week, in Paris, France, 09 March 2015. The presentation of
Bildtext Modell på Paris Fashion Week 2015

Jag läser om den nya lagen och tänker att det kanske är detta som är vägen. Samhällets kontroll över kvinnokroppen är ett stort problem, men en lagstiftning som Frankrikes kan bidra till att lösa en liten del av det. Agenturernas kontroll över modellernas kroppar och i förlängningen den kontroll kvinnor tvingas utöva över sina egna kroppar. Lagen kan göra nytta, trots att det så klart finns fullt friska kvinnor som naturligt har ett så lågt BMI att de i och med de nya reglerna skulle hamna i kläm.

Inte kritik mot den enskilda kvinnan

Jag vill givetvis inte kritisera smala kvinnor, storbystade kvinnor eller någon kvinna över huvud taget baserat på hennes kroppsbyggnad. Snarare kritisera de samhälleliga, ofta undermedvetna, strukturer som avgör vilken kvinnas kropp som får läsas av som sexig och vilken som får läsas av som oskuldsfull. Att en kropp som symboliserar kvinnlig sexualitet fråntas rätten att läsas av som respektabel.

Det handlar om kontroll. Vem som har kontrollen över kvinnans kropp då kvinnan fråntagits rätten att själv bestämma vad hennes kropp ska vara och när.

Mer om ämnet på Yle Arenan