Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Niinistö: Vi har inte råd med egoism och arrogans

Från 2015
Uppdaterad 29.04.2015 14:04.
President Sauli Niinistö talade på riksmötet öppnande
Bild: Lehtikuva

Det självständiga Finlands 29:e riksdag inleder sitt arbete i dag.

Republikens president Sauli Niinistö gratulerade i sitt tal vid öppnandet av riksmötet alla invalda riksdagsledamöter till att ha klarat av krävande anställningsintervjuer som hållits runt om i Finland.

Niinistö sade sig glädjas över att fler unga riksdagsledamöter valdes in jämfört med valet för fyra år sedan.

Som bot på det svåra ekonomiska läget i vårt land just nu rekommenderade han talkoanda och erbjöd också sin egen hjälp om det behövs.

Behöver ni hjälpkarlar som stöd så kan ni ta detta som en anmälan, eller med Antti Rokkas ord: Här sku du annors ha ein!

― Republikens president Sauli Niinistö

"Inga gränser skiljer åt människor"

Presidenten sade att riksdagsledamöterna säkert har märkt när de rört sig ute på fältet att människornas känslor, bekymmer och glädjeämnen i vardagen inte är beroende av var de bor.

Enligt honom finns det plats för olika kulturer och levnadssätt i Finland.

- Däremot har vi inte plats för en kultur av själviskhet eller överlägsenhet - sådant har Finland inte råd med.

"Det ska gå att ändra på regeringsprogrammet"

Valet bekräftade enligt Niinistö att vi befinner oss i en ny situation där regeringsalternativen är betydligt fler än tidigare.

Han nämnde Samlingspartiets långa väg från ett otänkbart regeringsalternativ till regeringsdugligt parti 1987 och sade att det för Finlands del är historiskt förlegat att hålla fast vid ett oförändrat regeringsprogram i parlamentarismens namn.

Presidenten anser därför att det inte längre ska vara tabu att göra ändringar i regeringsprogrammet under mandatperioden om förutsättningarna förändras.

- Det enda vi vet med säkerhet just nu är att det under mandatperioden sker förändringar i förhållandena som vi inte känner till just nu.

"70 år av fred och utveckling"

Niinistö påminde åhörarna om att de precis förflutit 70 år sedan de sista krigshandlingarna under andra världskriget upphörde för Finlands del, och att vi fått leva i fred sedan dess.

- Och vi har inte bara fått leva i fred utan vi har fått utvecklas till en av världens mest framgångsrika nationer.

Niinistö underströk kraftigt betydelsen av en resultatrik utrikespolitik i såväl dåtid, nutid som framtid.

- Nu när det säkerhetspolitiska läget än en gång är spänt i Europa bör Finland värna om sitt försvar och sin säkerhet.

- Det är motiverat att vi även i fortsättningen bygger upp vår internationella ställning som en helhet som vilar på fler än en eller två pelare, sade Niinistö som vägkost till de nya riksdagsledamöterna vilkas mandatperiod han tror att kommer att präglas av det internationella spänningsläget.

Sipilä efterlyste talkoanda

Den nyvalda riksdagens temporära talman Juha Sipilä efterlyste förtroende och talkoanda i sitt tal då riksmötet öppnades i Helsingfors i eftermiddags på onsdagen.

Enligt Sipilä röstade finländarna för förändring.

- Den signal som kommer via val är alltid rätt och sann. Nu måste fosterlandets väl ställas först och vi måste hitta en anda som gör det möjligt att fatta gemensamma beslut, sade han.

- Riksdagsledamöterna har nu ansvaret för att Finland reser sig ur apatin och slår in på en väg som heter tillväxt och stabilare välfärd. Nu krävs det samarbete, ansvarskänsla och mod att skapa nytt.

Sipilä fastslog också vilka allmänna regler som gäller.

- Demokrati kräver att vi respekterar varandras övertygelse, världsbild och åsikter. Respekt, rättvisa och omsorg om de svagare är mått på civilisation och endast så, kan vi bygga upp ett ömsesidigt och starkt förtroende. Utan detta förtroende blir svårt att få ordning på landets affärer.

Sipilä utsågs till talman på tisdagen. Posten är temporär, eftersom han också är regeringssonderare och blivande statsminister.