Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Talkoarbete för lägerskolorna

Från 2015
Uppdaterad 30.04.2015 13:49.
Skolväska i skolan.

Den trettio år gamla traditionen med lägerskolor för femteklassarna fortsätter tack vare samarbete mellan föräldrar, elever och lärare. För att få åka på lägerskola på hösten talkoarbetar fjärdeklassarna flitigt under våren.

Vid Cygnaeus anser man att lägerskolan är en väldigt viktig del av att växa upp och lära sig vara tillsammans.

- Vad lär man sig inte på lägerskolan, säger rektor vid Cygnaeus skola Nicke Wulff. Det handlar om att vara med andra barn, lära sig empati och förståelse, att vara för sig själv och att ta ansvar.

Rektor Nicke Wulff
Bildtext Nicke Wulff

Åbo stads beslut att inte finansiera lägerskolorna har lösts med engagemang av föräldrarna.

- Vi är väldigt tacksamma för föräldrarnas vilja att jobba för det här, säger Wulff.

Cygnaeus-elevernas lägerskola förverkligas med understöd från föreningen Hem & Skola och arbetsinsatser av elever och föräldrar.

- Fjärdeklassarna ordnar disco för årskurs 1-6, säger Wulff. Föräldrarna och framförallt eleverna är väldigt aktiva på discot.

Inlärning i annan miljö

Lägerskolan spränger gränserna för undervisningen och elever lär känna varandra på ett annat sätt.

- Fysiskt utrymme har jättestor betydelse för inlärningen, säger Maria Olin som anser att lägerskoleupplevelsen är viktig och därför arbetat mycket med att förverkliga den.

Maria Olin.
Bildtext Maria Olin

- Man får öva sig i sociala färdigheter utanför skolmiljön och ofta utan förädlrar, säger Olin. Det är en annan sorts skola en hel vecka.

Talko för att få åka

Eleverna från Sirkkala skola och Cygnaeus skola åker på sina respektive lägerskolor i september. Fram tills dess är utmaningen att få ihop tillräckligt med pengar.

- För många av oss är det gammal hederlig talkoanda som skapas, säger Olin och tillägger att hon är stolt över föräldrarnas och elevernas arbetsinsatser. Vi är många och ivriga och vi har alla ett gemensamt mål.

I Sirkkala skola finansieras lägerskolan huvudsakligen av gårdsfesten i maj. Tiotals föräldrar och elever förbereder tillsammans det stora evenemanget.

Klasserna har även ordnat mindre evenemang för att samla in pengar och föräldrarna har ansökt om stipendier.

Oklart för de finskspråkiga skolorna

För de finskspråkiga lågstadierna ordnas fyra lägerskolor i vår. I de sista lägerskolorna som betalas av Åbo stad deltar elever från Haarlan koulu, Lausteen koulu, Varissuon koulu och Hannuniityn koulu.

Om det i framtiden blir lägerskolor för de finskspråkiga femteklassarna är ännu oklart.

- Vi väntar tills efter valen när budgetarna har gjorts, säger ordförande för Turun alueellinen vanhempainyhdistys Päivi Koskinen.

Enligt Koskinen är det ont om resurser om staden inte är med och finansierar lägerskolorna.