Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny miljonsmäll för Finavia

Från 2015
Uppdaterad 29.04.2015 19:55.
Helsingfors-Vanda flygplats
Bild: Finavia

Statliga flygplatsoperatören Finavia har förlorat flera miljoner euro på komplicerad derivathandel. Förlusterna har vuxit ytterligare under början av året.

- Det här är verkligen ingen behaglig situation, säger Finavias ekonomi- och finansieringsdirektör Kai Laitinen. Han kom till Finavia för bara ett år sedan och får nu storstäda i bolagets finanser.

Finavias tidigare ledning hade åren 2009-2011 handlat så kallade strukturerade räntederivat, i strid med bolagets egna regler om riskhantering. Värdet på derivatportföljen har sedan dess sjunkit kraftigt.

Finavia har under de senaste åren sett över sin riskhantering och beslutat att göra sig av med derivatportföljen, men det är både besvärligt och kostsamt.

Skydd och spekulation

Derivat är finansiella instrument kopplade till exempelvis räntor. Företag kan använda räntederivat dels för att skydda sig mot oförutsedda räntesvängningar, dels för spekulation.

Finavias räntederivat från 2009-2011 var av mer spekulativt slag. Då räntenivån har sjunkit, har också derivatportföljens värde sjunkit.

Effekten var en bokföringsteknisk förlust på 23,5 miljoner euro år 2014. En betydande summa med tanke på att Finavias omsättning då var 311 miljoner euro.

Derivatportföljens beräknade värde har sjunkit med ytterligare 31,5 miljoner euro under första kvartalet 2015.

Yle Nyheter TV-nytt: Miljonsmäll på svindlande derivataffärer - Spela upp på Arenan

Tiden dyrbar

Avvecklingen av derivatportföljen kostade Finavia 9 miljoner euro i reda pengar år 2014. Bara under det första kvartalet 2015 har avvecklingarna kostat ytterligare 3 miljoner.

Hur stora förlusterna blir och hur lång tid avvecklingen ännu kräver är oklart.

- Tyvärr kan jag inte gå in på sådana detaljer. Förhoppningsvis talar vi inte om flera år, säger Laitinen.

Varför hade då Finavias tidigare ledning överhuvudtaget handlat med sådana instrument, och struntat i bolagets riskhantering?

- Det är mycket svårt att bedöma, säger Laitinen.

Två företagskulturer krockade?

Den märkliga risktagningen kan eventuellt förklaras med två företagskulturer som krockade inom bolaget.

- Finavia är ett exceptionellt fall, säger revisor Vesa Koivunen vid Statens revisionsverk.

Det statliga Luftfartsverket omvandlades till affärsverk år 1991 och fick samtidigt en egen finansieringsenhet. Staten övertog ansvaret för bolagets samtliga skulder och placeringar. Då bolaget hade gott om pengar var riskhantering inte alltid första prioritet, särskilt inte inom derivathandeln.

Affärsverket omvandlades i sin tur till aktiebolaget Finavia år 2010 och lyder nu under statens ägarstyrning via trafik- och kommunikationsministeriet.

Privatperson gjorde polisanmälan

Civilpiloten Horst Weckström har med stigande oro och förvåning följt med turerna kring Finavia och beslöt nyligen att göra en polisanmälan.

- Polisen borde utreda hur allt har gått till. Det är möjligt att det måste gå via en civil process, så att ägaren borde kräva pengarna tillbaka av dem som har spelat sådana här spel, säger Weckström.

Vid Finavia vill man inte kommentera sådana ansvarsfrågor. Finavias verkställande direktör Kari Savolainen kom till bolaget år 2012 och efterträdde Samuli Haapasalo, som hade fått sparken. Sedan år 2012 har också hela Finavias styrelse bytts ut.

Diskussion om artikeln